Legat til kunstnere fra Møre og Romsdal

Per Jøltings legat er opprettet i testamentet til ektefellene Hjørdis og Per Jølting. Legatets formål er å støtte norske billedkunstnere og forfattere med tildeling av…

ona1

Per Jøltings legat er opprettet i testamentet til ektefellene Hjørdis og Per Jølting. Legatets formål er å støtte norske billedkunstnere og forfattere med tildeling av stipend. Det skal i 2013 deles ut to stipend, hvert på kr 35 000, til norsk billedkunstner og til norsk forfatter med alder over 50 år som har tilknytning til Møre og Romsdal fylke.

Søknad sendes på fastsatt skjema til legatets sekretariat:

Advokat Helge Aarseth,
Larhammer Aarseth Advokatfirma AS,
Boks 248, 6401 Molde

innen 15. oktober 2013. 

Styret for legatet består av advokat Helge Aarseth (legatets formann), billdekunstner Gjertud Hals og forfatter Ann Kavli.

For mer informasjon, kontakt legatets formann, advokat Helge Aarseth e-post: HAarseth@eurojuris.no
 

 

SØKNAD OM STIPEND FRA

PER JØLTINGS LEGAT

Søknaden må inneholde følgende:

  1. Fullstendig utfylt skjema
  2. Vitaliste/CV
  3. Begrunnelse for behov for stipend. (Kan gis i eget vedlegg)
  4. For billedkunstnere: Max 20 bilder eller bilder lagt på CD av senere arbeid kan vedlegges søknaden.
  5. For forfatter: Opplysning om litterær produksjon siste 10 år.
  6. Søknadsfrist: 15. oktober

 

 

Søkers navn:

 

Personnummer:

Adresse:

Postnr

Poststed

 

Skattekommune:

Statsborgerskap:

Telefon:

 

Faggruppe:

Nettoinntekt siste år:

 

Tilknytning til Møre og Romsdal fylke:

 

 

Dato,                                                              Underskrift

 

Søknad sendes:

Per Jøltings legat

v/ advokat Helge Aarseth,

Boks 248, 6401 Molde