Aktuelt

Leif Mæhle er død

I tillegg til sitt virke som forfatter og forkjemper for nynorsk, var Mæhle fra 1969 til 1997 professor i nordisk, særlig nynorsk litteratur og nynorsk…

I tillegg til sitt virke som forfatter og forkjemper for nynorsk, var Mæhle fra 1969 til 1997 professor i nordisk, særlig nynorsk litteratur og nynorsk målbruk ved Universitetet i Oslo.

Han ble medlem i DnF i 1968.

Han tok filologisk embetseksamen (cand.philol.) ved Universitetet i Oslo i 1952. I 1969 tok han doktorgraden med avhandlingen Vegen til varden – ein studie i Olav Aukrusts diktning. Han hadde et studieopphold i København før han ble universitetslektor i norsk ved Georg-August-Universität Göttingen. Siden var han også universitetslektor ved Lunds universitet. Han var gjesteforeleser ved en rekke europeiske og amerikanske universiteter. 

Mæhle var grunnlegger av og redaktør for Norsk Litterær Årbok fra 1966 til 1988. Han var også språkkonsulent ved Det norske teatret.

Leif Mæhle var generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1986 til 1997 og var også medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.