!les får 93 330 kr. i gaveforsterkning

Tildelingen er basert på pengegaver på til sammen 373 320 kroner fra medlemmer og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.  Gavene er gitt til Foreningen !les…

les

Tildelingen er basert på pengegaver på til sammen 373 320 kroner fra medlemmer og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. 

Gavene er gitt til Foreningen !les sitt daglige virke og til utgivelse av sakprosamagasinet Faktafyk for elever i ungdomsskolen. 

Dette er det første tilskuddet Foreningen !les får fra gaveforsterkningsordningen.

Gaver på til sammen nær 48 millioner kroner utløser gaveforsterkningstilskudd på til sammen 12 millioner kroner til 19 kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo.
 
Prosjekter rettet mot barn og unge utgjør 5,9 millioner kroner av gavebeløpet og det utløser nær 1,5 millioner kroner i gaveforsterkningstilskudd.