!les og Leser søker Bok reddet

Mange fryktet at foreningene – som er viktige pådrivere for barn og unges leselyst – ville miste støtte som følge av regjeringens kutt i posten…

leser_soker_bok_logo

Mange fryktet at foreningene – som er viktige pådrivere for barn og unges leselyst – ville miste støtte som følge av regjeringens kutt i posten for enkelttiltak og kulturvirksomheter. Men ifølge Klassekampen har Kulturrådet nå fredet de to organisasjonene.