Leser søker bok-frist: 15. januar

Se tekstprøver og les mer om hva som skal med i søknaden på hjemmesiden til Leser søker bok: http://www.lesersokerbok.no/?menu=86 SØKNADEN MÅ INNEHOLDE FØLGENDE: PERSONALIA: Navn,…

leser_soker_bok_logo

Se tekstprøver og les mer om hva som skal med i søknaden på hjemmesiden til Leser søker bok: http://www.lesersokerbok.no/?menu=86

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE FØLGENDE:

PERSONALIA: Navn, adresse, e-postadresse, telefon, personnummer og bankkonto.

BESKRIVELSE av prosjektet. Omfang, eventuelle samarbeidspartnere og en begrunnelse for hvorfor prosjektet bør få støtte.

MÅLGRUPPE: På hvilken måte blir manuset tilrettelagt for å nå en eller flere målgrupper som har vansker med å lese vanlige bøker?

FRAMDRIFTSPLAN: En omtrentlig oversikt over når prosjektet skal gjennomføres.

SØKNADSSUM basert på et anslag over ekstra kostnader og merarbeid ved å skrive et tilrettelagt manus.

FORLAG? Har du kontaktet et forlag i forbindelse med prosjektet?

Søknadene sendes til Hanna Bovim Bugge på e-post hbb@lesersokerbok.no.