Leser søker bok lyser ut nye stipend

Denne gangen vil foreningen prioritere søknader rettet mot voksne lesere i alle våre seks kategorier: Litt å lese, enkelt innhold, storskrift, punktskrift & følebilder, tegnspråk…

leser_soker_bok

Denne gangen vil foreningen prioritere søknader rettet mot voksne lesere i alle våre seks kategorier: Litt å lese, enkelt innhold, storskrift, punktskrift & følebilder, tegnspråk & NMT og symbolspråk.

Men har du et godt prosjekt rettet mot barn og ungdom, send gjerne inn søknad.

Søknaden må inneholde et manus på 5-10 sider.
Søknader uten tekstprøve vil ikke vurderes.

Søknadsfrist: 1.november 2018
Send søknad og obligatorisk manus til post@lesersokerbok.no

Forlag kan søke om støtte til å utgi lettleste og tilrettelagte bøker.
Søknader fra forlag om innkjøp og produksjonsstøtte behandles fortløpende.

Les mer: https://lesersokerbok.no/stotteordninger/