«Leser søker bok» lyser ut stipend

  "Leser søker bok" ønskjer tekstprøvar på 5-20 sider. Du kan sjølv bestemma kven du vil skriva for, det som er viktig er at teksten er…

leser_soker_bok_logo

 

"Leser søker bok" ønskjer tekstprøvar på 5-20 sider.
 
Du kan sjølv bestemma kven du vil skriva for, det som er viktig er at teksten er lettlest, eller tilrettelagt. Kort sagt at menneske som slit med å lesa også skal kunna lesa teksten din. Det er mange som treng litt ekstra hjelp med lesinga, til dømes menneske med dysleksi, leseuvante og nye i Norge. Her finn du meir informasjon til søknaden:

http://www.lesersokerbok.no/?menu=83

Denne gongen har vi open kategori, skriv om det du vil.
 
Både nynorsk og bokmål går fint.
 
Frist for å søkja er 16. februar 2015. Send søknad og obligatorisk tekstprøve til: hbb@lesersokerbok.no eller ar@lesersokerbok.no