Leser søker bok og Foreningen !les slår seg sammen

På årsmøtene til begge organisasjonene i mai ble det fattet enstemmig vedtak om en sammenslåing.

Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig, og daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, har ambisjoner om at den nye leseorganisasjonen skal være den sentrale organisasjonen for lesing og formidling i Norge.

– Den skal være det ubestridte samlingspunktet for leselyststrategier og lesetiltak. Ved å forene erfaringer, kompetanse og nettverk, vil vi sikre en robust organisasjon som kan ta føringen i arbeidet for å skape leselyst og utvikle leseferdigheter hos barn, ungdom og voksne.

En ny organisasjon er formelt gjeldende fra 22. mai 2025.

Les mer her.