Lesing og helse

Et velfungerende bibliotek, som Torshov, fyller mange funksjoner utover det å stimulere til leselyst, skriver Hellum på debattplass i Aftenpostens aftenutgave i går, og mener…

Deichmanske bibliotek på Torshov

Et velfungerende bibliotek, som Torshov, fyller mange funksjoner utover det å stimulere til leselyst, skriver Hellum på debattplass i Aftenpostens aftenutgave i går, og mener dette om sammenhengen mellom biblioteker og helse: Jeg ser dem som helseforebyggende, trivselsskapende og integrerende. Biblioteket på Torshov må få leve! Vi legger ikke ned bibliotek, gjør vi vel?