Linn Ullmann årets festspilldikter i Bergen

Linn Ullmann blir festspilldikter under De Litterære Festspill i Bergen. Det melder Norsk Forfattersentrum.

I begrunnelsen, signert Marit Eikemo, heter det:

Årets festspilldikter er en av våre største internasjonale litterære stjerner. Allerede fra sin skjønnlitterære debut har hun hatt et stort og dedikert lesende publikum over hele verden. Og for hver utgivelse kommer stadig nye lesere til hennes rike forfatterskap, som til sammen teller sju romaner.

Linn Ullmann er født i 1966 i Oslo, debuterte i 1998 og kom i fjor (2021) med romanen Jente, 1983, som er hennes syvende roman. Her stiller hun blant annet spørsmålet: Hvordan lever erfaringen videre, ikke som minner, men som glemsel?

Siden debuten, Før du sovner, har Linn Ullmann kretset rundt temaer som hukommelse, identitet og kjærlighet, ofte med nære familierelasjoner som omdreiningspunkt. Det ambivalente forholdet mellom mor og datter er tilbakevendende tema, og handlingen springer ofte frem og tilbake i tid, ofte gjennom flere generasjoner, der nettopp forholdet mellom minne og glemsel blir vesentlig. For Ullmann er glemselen et viktig redskap for diktningen, kanskje også en forutsetning, som hun selv sier det: «Glemselen åpner for fantasi og forestillingsevne, for å spørre: Kan det ha vært sånn? Jeg er interessert i hvilke muligheter som ligger i glemselen, også for å huske bedre» (Klassekampen).

Forfatterskapet er svært variert, fra elementer av magisk realisme og absurd humor til selvbiografisk memoarlitteratur. I romanen Når jeg er hos deg, fra 2001, tar hun utgangspunkt i et fall fra et hustak på Frogner i Oslo og lar de berørte karakterene med skiftende perspektiv kaste lys over handlingen. I Nåde fra 2002 er det aktiv dødshjelp, et samfunnsaktuelt og kontroversielt tema, som danner utgangspunkt for å skrive om livslang kjærlighet, om å elske og å miste, og om vårt forhold til døden, som Ullmann med stort alvor utforsker i flere av sine romaner.

Den selvbiografiske historien om den 16 år gamle jenta som drar til Paris, går seg vill i fremmede gater og innleder et forhold til en 43 år gammel fotograf, blir første gang fortalt i romanen De urolige fra 2016. I Jente, 1983 er det den samme historien som fortelles, men likevel er det en annen historie. Slik kaster Ullmann forbindelseslinjer tilbake til flere av sine tidligere romaner og sier oss noe vesentlig om at minnearbeidet er en kontinuerlig prosess. Å skrive er en måte å huske på, å skape forbindelseslinjer mellom det som er og det som har gått tapt for oss, mellom den vi var og den vi er blitt, og som det ofte er i Ullmanns forfatterskap: med stor omsorg for det sårbare barnets perspektiv.

Ensomhet er et sentralt tema hos Linn Ullmann. Som leser finner man imidlertid et stort fellesskap av sterke kvinneskikkelser i hennes bøker; mødre og døtre, søstre og skyggesøstre. Ikke minst finner vi referanser til en rik litterær tradisjon av store kvinnelige forfatterskap som Ullmann skriver i dialog med. Hun viser også, gjennom sine romaner, stor kunnskap og lidenskap for andre kunstarter, som musikk, film og billedkunst, som på essayistisk vis gir uvante og nye perspektiver til fortellingene.

Helt siden debuten, da hennes første roman ble solgt til over 20 land før den kom ut, har Linn Ullmann vært en av våre største internasjonale forfattere. Hun er også en betydelig formidler av andre samtidige, internasjonale forfatterskap. Sammen med Litteraturhuset i Oslo tok Ullmann initiativ til litterær samtaler over landegrensene i podkastserien How to Proceed, som har vært svært viktige bidrag til å opprettholde den litterære samtalen i en krevende tid.

Det er med stor glede vi ønsker Linn Ullmann velkommen som årets festspilldikter!

Arbeidsutvalget ved Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Marit Eikemo

Kilde: https://forfattersentrum.no/de-litteraere-festspill-2022-festspilldikter-linn-ullmann/