Lite endring for litteraturfeltet

På grunn av flytting av tiltak mellom poster er det litt vanskelig å si noe sikkert, men det ser ut til at Kulturfondets pott til…

budsjett

På grunn av flytting av tiltak mellom poster er det litt vanskelig å si noe sikkert, men det ser ut til at Kulturfondets pott til litteraturformål får en liten økning. Her hadde Forfatterforeningen håpet at Kulturrådet skulle få gehør for sin budsjettsøknad der de ba om 16 millioner ekstra til litteraturformål, bl.a. til innkjøpsordningene og formidlingstiltak.

En positiv nyhet er at regjeringen ønsker å gi 1,5 millioner ekstra til forfatternes vederlag fra innkjøpsordningene! Forfatterforeningen har i flere sammenhenger spilt inn dette som et effektivt tiltak for å styrke forfatternes økonomi.

Regjeringen ønsker å opprette 5 nye arbeidsstipender, uten at det er spesifisert til hvilken kunstnergruppe. Vi har foreløpig ikke oversikt over om dette er friske midler, eller om det kommer fra omdisponering av andre type stipender. Det er Utvalg for Statens kunstnerstipend som fordeler stipendene mellom kunstnergruppene.

Nivået på et arbeidsstipend foreslås til 215 000 kr i 2016. Det er bra med en økning, men Forfatterforeningen og Kunstnernettverket har ved flere anledninger spilt inn at kunstnerne sakker akterut sammenlignet med lønnsutviklingen ellers i samfunnet, ettersom årlig indeksregulering av stipendene er lavere enn lønnsveksten. Her trengs et større løft for å ta igjen etterslep over mange år.

Det foreslås at litteraturhusene i Bergen, Oslo og Fredrikstad, Norla og Forfattersentrum får støtte omtrent på samme nivå som i fjor. Nasjonalbiblioteket får midler til utvikling av fellestjenester og infrastruktur for folkebibliotekene. Litteratur skal også inngå i gaveforsterkningsordningen, ordningen får et totalt budsjett på 45 millioner.

Med forbehold om feil i tallene.