Lite nytt om litteraturen i kulturbudsjettet

"Økning til litteratur i 2011" står det på Regjeringen.no nå. Nærmere bestemt betyr det fem millioner kroner mer til Norsk Kulturfond, hvorav én million går…

anniken_huitfeldt Foto-Berit_Roald-Scanpix

"Økning til litteratur i 2011" står det på Regjeringen.no nå. Nærmere bestemt betyr det fem millioner kroner mer til Norsk Kulturfond, hvorav én million går til større innkjøp av barne – og ungdomslitteratur, 400.000 kroner mer til litteraturfestivaler generelt, og 250.000 mer til Bjørnsonfestivalen. Til sammenlikning øker støtten til teatrene med 84 millioner kroner, og støtten til Operaen med 41, 8 millioner kroner – til 488,5 millioner:

Foto: Berit Roald/Scanpix 

Kulturdepartementets budsjett øker med 780 millioner kroner for 2011. Blant "budsjettvinnere" kan vi så langt lese at teater får 84 millioner mer i 2011 enn i 2010, at Den Norske Opera og Ballett får 41, 8 millioner mer i 2011, til 488,5 millioner, og at momsfritak av trening blir sponset med 60 millioner kroner.

Men momsfritak av e-bøker? Det har vi fått klare tegn på at ikke kommer. Vi fikk det i september, og nå, i den foreløpige presentasjonen av budsjettet.

Her er klipp fra "nøkkeltall" fra www.regjeringen.no:

26,4 millioner kroner i økning til språk, litteratur og bibliotek: Det gis en økning på 19,2 millioner kroner til Nasjonalbiblioteket, herunder blant annet 3 millioner kroner til digitalisering og til utvikling av digitale tjenester i folke- og fagbibliotekene. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek får en økning på 2,2 millioner kroner.Støtteordninger til litteraturformål under Norsk kulturfond økes med 5 millioner kroner, herunder blant annet økt støtte til litteraturfestivaler og en styrking av innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge. Den samlede bevilgningen til språk, litteratur og bibliotekformål i budsjettforslaget for 2011 er på over 800 millioner kroner.

Under "tilskudd til litteratur" har kulturdepartementet også listet noen litteraturrelevante museum, som Jærmuseet, Maihaugen, og Nynorsk Kultursentrum. Nasjonalbiblioteket får 3 millioner til digitaliseringsprosjektet sit, og 10 millioner kroner til leseløft, bibliotekutvikling og kompetanseutvikling.