Litteratur-valget

Les hele saken – og partienes svar – på bok365.no: https://bok365.no/artikkel/dette-er-litteratur-valget/ Her svarer de på en lang rekke spørsmål om boklov, bokavtale, fripris, moms på…

uten_navn

Les hele saken – og partienes svar – på bok365.no:
https://bok365.no/artikkel/dette-er-litteratur-valget/
Her svarer de på en lang rekke spørsmål om boklov, bokavtale, fripris, moms på ebøker, innkjøpsordningen.

Her er kortversjonen om hva partiene regner som viktigst i litteraturpolitikken: 

Arbeiderpartiet: – Gi ​norsk litteratur et politisk løft gjennom en egen litteraturstrategi med økt stimulering av lesetiltak, økt innsats i innkjøpsordningene og overfor forfatterne, fjerning av merverdiavgift på e-bøker, satsing på formidlingsarenaer og litteraturfestivaler, samt en boklov som sikrer fastprissystemet og dermed det litterære mangfoldet og forfatternes mulighet til å leve av arbeidet sitt. 

Høyre: – Sørge for enda bedre digitalt tilbud gjennom folkebibliotekene.

Fremskrittspartiet: – Fremskrittspartiet ønsker å føre en aktiv litteraturpolitikk som bidrar til å videreutvikle norsk litteratur, og opprettholde norsk litterær tradisjon. Målet er bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, som også skal være godt tilgjengelig i hele Norge.

Sosialistisk Venstreparti: – Vi ønsker å innføre en boklov, styrke innkjøpsordningen, innføre null-moms på e-bøker og ikke minst gjennomføre et storstilt bibliotekløft som vil øke tilgangen på litteratur for alle uavhengig av hvor de bor og hvor mye de tjener.

 Venstre: – Vi nevner tre ting som er ekstra viktige for Venstre: Det er å avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker, å styrke de nasjonale leseprosjektene som sikrer at skoleelever blir kjent med og glad i å lese bøker, og å få på plass en opptrappingsplan for skolebibliotekene og folkebibliotekene, som inkluderer e-bøker og digitale plattformer og omfatter nye lokaler og kompetanseløft for de ansatte. 

Senterpartiet: – Å opprettholde fastprisordningen på bøker og gode innkjøpsordninger.

Rødt: – For Rødt er kunst og kultur en viktig grunnstein i samfunnet. Det innebærer at vi ikke kan overlate styringa til markedet alene. For litteraturpolitikken er det viktigste å sikre et rikt mangfold, og gjøre dette tilgjengelig for alle uavhengig av hvor man bor og hvor tykk lommeboka er. 

Kristelig Folkeparti: – Litteratur er en viktig del av kulturlivet som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for så mange som mulig. Det handler både om papir og digital tilgjengelighet, og det handler om å bevare mindre og lokale bokhandlere.

Miljøpartiet De Grønne (MDG): – For De Grønne er det viktig å sikre et mangfold av norsk litteratur på et høyt faglig nivå. Å sikre forfattere gode rammebetingelser og kollektive avtaler som sikrer deres interesser og arbeidsmuligheter til å skape god litteratur.

Les mer om partienes syn på litteraturpolitikken på bok365.no:
https://bok365.no/artikkel/dette-er-litteratur-valget/

Bibliotek-valget

Hvordan stiller partiene seg til bibliotekpolitikken?

«Som Bibliotekarforbundet skriver er det bred enighet om bibliotekenes viktighet. Men hvor konkrete er partiprogrammene, og hvilke satsingsområder går igjen? I vår vurdering har vi særlig lagt til grunn noen av områdene som går igjen: styrking av bibliotekene, gratisprinsippet, innkjøpsordningen, satsing på skolebibliotek og digitalisering,» skriver Deichmanske bibliotek  på bloggen sin.

Deichmanske bibliotek har sjekket partienes politikk og gir dem terningkast i denne uhøytidelige politiske  «anmeldelsen»: 

http://blogg.deichman.no/litteratur/2017/09/08/godt-biblioteksvalg/