Litteraturen i radio

I snart to uker har vi kunnet høre NRKs nye litteratursatsning i radio, Bok i P2. Mange har naturlig nok vært nysgjerrige på hvordan feinschmeckerkanalen…

radio2

I snart to uker har vi kunnet høre NRKs nye litteratursatsning i radio, Bok i P2. Mange har naturlig nok vært nysgjerrige på hvordan feinschmeckerkanalen nå vil servere oss bøkene, og ikke minst hvilke bøker det skal ryddes plass til. Vil programmet også romme opplesning av skjønnlitteratur, herunder også lyrikk? Herborg Bryn, kanalsjef i P2, forsikrer at tilbudet vil utvides ytterligere. Og at ambisjonen er å få et bedre lyrikktilbud fra og med i vår. Enn så lenge får vi repriser av Poesitid.

Torsdag er satt av til en klassiker, som i første program ble gjort "aktuell" ved å bytte ut Kristiania i Hamsuns Sult med Oslo, og fredag har tatt til seg den gamle programposten Verdt å lese. Men hva med bokprogrammet som helhet, det som ifølge programlederne er "en litteraturstripe med anmeldelser, analyser og debatt"?

La oss slå fast at Bok i P2 langt fra er noe smalt program. Det er bredt anlagt og skal romme anmeldelser, opplesninger, barnebøker, ungdomsbøker, sakprosa, lyrikk, romaner og noveller – norske og utenlandske -, debatt og konkurranser. Hvordan?

– Herborg Bryn, har dere noen fordelingsnøkkel på hvor mange prosent hver av disse delene blir representert med i Bok i P2?

– Nei, det er ingen fordeling av de forskjellige sjangrene. Programmet er i ferd med å finne sin form, og hvordan jobben løses, er opptil
redaksjonen å komme fram til. Ettersom Bok i P2 nettopp har startet opp, vil det utvikle seg i løpet av våren. Planen er jo å utvide ettermiddagstilbudet ytterligere, med mer lyrikk, som jo er prosjektleder Ingvild Kirans spesialfelt. Fra høsten vil vi dessuten få et nytt lyrikkprogram opp å stå.

– Vil denne omrokkerngen innebære mindre opplesning av skjønnlitteratur totalt?

– Vi har ennå ikke hele bildet, men ettersom sendeflaten som vedrører litteratur blir utvidet, vil jeg tro at det i hvert fall ikke blir noe mindre. Det blir i hvert fall ikke færre anmeldelser. Programmet er ment å være bredt anlagt, en miks som skal være lett tilgjengelig og samtidig bevare P2-kvaliteten.

– Har dere inngått noen form for samarbeid med Litteraturhuset?

– Nei, det har vi ikke. Det får eventuelt være opp til prosjektleder Ingvild Kiran og redaksjonen, men programmet er som sagt i støpeskjeen, så mye kan skje.

Det er erfarne folk som sitter i redaksjonen, og det er godt å lytte til garva programledere som får boltreplass i en kanal de vet å manøvrere seg i. Faren er imidlertid at man vil favne så bredt at lytterne kan lure på om det er et litteraturprogram de hører på – som da intervjuet med
bokhandleren i Beirut kunne avsløre at det er spesielt populært med kokebøker om italiensk pasta.  

Astrid Nordang