Litteratursatsing i P2

I og med at NRK omstrukturer sendeflaten for P2 fra nyttår, har det versert rykter om at programposten Poesitid vil forsvinne. Kanalsjef Herborg Bryn melder…

Herborg Bryn, kanalsjef i P2

I og med at NRK omstrukturer sendeflaten for P2 fra nyttår, har det versert rykter om at programposten Poesitid vil forsvinne.

Kanalsjef Herborg Bryn melder at litteraturtilbudet utvides, men at titlene ikke er klare. Hun garanterer likevel at lyrikktilbudet ikke blir mindre enn det er i dag.


For Herborg Bryn har det vært maktpåliggende at poesien, og også opplesning av den, vil bestå i kulturkanalen.

– Det er jo bare i P2 man kan høre poesi i dag, sier hun. – Og vi må fornye oss, før det kommer krav om fornyelse, for å si det slik.

Når det blir satt av tid for poesi og hvor mye, er ennå ikke klart. Imidlertid vil det bli daglige litteraturprogrammer i en halv time hver ettermiddag.