LO-støtte til kunstneropprøret om stipendkomiteene

– Norske kunstnerorganisasjoner har siden 70-tallet forvaltet ansvaret for tildeling av statens kunstnerstipend. Det bør de få fortsette med, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup til…

lo_logo

– Norske kunstnerorganisasjoner har siden 70-tallet forvaltet ansvaret for tildeling av statens kunstnerstipend. Det bør de få fortsette med, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup til www.lo.no.

  • Les saken her: http://www.lo.no/politikk/Naringspolitikk/Artikler-Naringspolitikk/Statens-kunstnerstipend/

LO-forbundene Dramatikerforbundet og Musikernes Fellesorganisasjon reagerer på at Kulturminister Linda Hofstad Helleland nå ønsker å ta fra organisasjonene dette ansvaret. De får støtte fra Lødrup.

– Uttalelsene fra Helleland er slik vi ser det ikke annet enn en mistenkeliggjøring av organisasjonene og et forsøk på å svekke deres autoritet og troverdighet, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup. – Når kulturministeren ønsker å ta fra organisasjonene dette ansvaret er argumentet at det er lav organisasjonsgrad og urettferdig fordeling. Dette stemmer ikke, sier LOs førstesekretær. Hun henviser til at organisasjonsgraden er forsiktig anslått til 75 % i kunstnerundersøkelsen i 2013.