LO vil ha nominasjoner til sin litteraturpris

Har du forslag til titler som du vil nominere til LOs Litteraturpris 2022?

LOs Litteraturpris skal synliggjøre arbeiderlitteraturen, og bidra til at arbeiderlitteratur er en hedersbetegnelse. LO ønsker med denne prisen å styrke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger.

Prisen tildeles på bakgrunn av skriftlige verk som utmerker seg ved å gi økt forståelse og innsikt i levd liv, gjennom god formidling og høy litterær kvalitet. Det kan være roman, noveller, poesi eller dramatiske tekster. Prisen skal gå til norsk litteratur utgitt i 2020 eller 2021.

Alle inviteres til å komme med forslag til prisen. Juryen vil plukke ut tre til fem titler blant de foreslåtte som ender opp som de nominerte til prisen.

Forslag sendes juryens sekretær Bård Nylund innen 31. desember 2021; bard.nylund@lo.no

Juryen:
Julie Lødrup, LO, juryleder
Ellisiv Lindkvist, Dramatikerforbundet
Sven Henriksen, Forfatterforbundet
Mette Henriksen Aas, Fagforbundet
Petter Vellesen, Fellesforbundet

Bård Nylund, LO, juryens sekretær