Løslat Volha Kalackaja!

Våre søsterorganisasjoner i Østerrike har forfattet et opprop til støtte for den hviterussiske oversetteren Volha Kalackaja, som vi her gir vår fulle tilslutning til:

«Til å begynne med var revolusjonen en poetisk tid», skriver forfatteren og oversetteren Alhierd Bacharevič, som for tiden er en av to hviterussere i eksil i Graz. Den andre er forfatter, oversetter og fotograf Julia Cimafiejeva.

Lukasjenkos autoritære regime bruker stadig sterkere midler for å bekjempe poesien og kunsten som har vært med på å styrke de fredelige protestene i landet. Kunstnere har blitt utsatt for målrettede aksjoner; forleggere har blitt avhørt eller arrestert, bøker konfiskert.

Oversetteren Volha Kalackaja, som har oversatt forfattere som Margaret Atwood, Virginia Woolf, Tennessee Williams og William Golding, ble arrestert i sitt hjem den 15. januar i år. Kalackaja ble ført bort av politiet og holdes i varetekt for å ha støttet de fredelige protestene i byen der hun bor. Statlige myndigheter har siktet henne for å organisere og delta i aktiviteter som forstyrrer offentlig ro og orden, for dette kan hun få en fengselsstraff på inntil tre år. Margaret Atwood uttrykker forferdelse over de brutale angrepene på mennesker «som bare ønsker å leve i et demokratisk land der rettighetene deres blir respektert.»

Ifølge PEN Belarus har det siden begynnelsen av valgkampen våren 2020 funnet sted mer enn 600 brudd på kulturelle rettigheter, blant annet overfor medlemmer og ansatte i PEN Belarus. Lederen i PEN Belarus, nobelprisvinneren Svetlana Aleksijevitsj, har på grunn av vedvarende trusler blitt tvunget til å forlate landet.

Vi krever at vår kollega Volha Kalackaja løslates umiddelbart, og at alle anklager mot henne frafalles. Represalier overfor fredelige protester fra kunstnere og andre demonstranter er brudd på menneskerettighetene som må stoppes og forbys.

Oslo, 1. februar 2021

Den norske Forfatterforening
Dramatikerforbundet
Forfatterforbundet
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Oversetterforening

Norsk PEN
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere