Lubna Jaffery ny kulturminister

Lubna Jaffery (43) er utnevnt som ny kultur- og likestillingsminister.

Den norske Forfatterforening gratulerer Jaffery og ser frem til samarbeidet.

– Den norske Forfatterforening gratulerer Lubna Jaffery som ny kultur- og likestillingsminister, og ser frem til samarbeidet. Det er et spennende valg og vi er glad for at vi får en minister med kunnskap og engasjement for kultur. Vi synes også at det er en stor verdi at Jaffery har minoritetsbakgrunn. Hun vil være et viktig forbilde for mange, sier DnF-leder Brynjulf Jung Tjønn. – Vi håper hun vil forstå hvor hardt presset forfatterøkonomien er. Forfattere kan ikke forhandle om lønnsøkning med en arbeidsgiver. De fleste forfattere har en lappeteppeøkonomi og er avhengige av en velfungerende litteraturpolitikk, som vi har i dag. Vi håper Jaffery vil være med og verne og styrke det som allerede fungerer godt, slik at norske forfattere kan holde frem med å skape litteratur av høy kvalitet.

– Det er en stor glede under disse omstendigheter å ønske Lubna velkommen som statsråd. Det var for meg et spennende og ganske enkelt valg, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Foto: KUD


Etter stortingsvalget i 2021 er hun fast møtende vararepresentant på Stortinget for Hordaland for statsråd Marte Mjøs Persen, og første nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Fra 29. oktober 2019 var hun byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.


Fra Wikipedia:


Jaffery er barn av arbeidsinnvandrere, hennes far kom til Norge fra Pakistan i 1971 som 28-åring og fikk i 1979 familiegjenforening med Jafferys mor. Jaffery vokste opp i i Bergen. Hun gikk på Li og Marikollen skole. Da hun var 15 år meldte hun seg inn i AUF. Lubna Jaffery har en datter.


Utdannelse


Jaffrey har mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2007. Hun har på samme universitet grunnfag og mellomfag i sammenlignende politikk. Hun har også grunnfag fra Universitetet i Bergen innen offentlig rett og grunnfag i sosiologi.


Politiske verv


Jaffery ble utnevnt til byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune den 29. oktober 2019. Hun har hatt diverse verv i sin ungdom i AUF, deriblant leder av Hordaland AUF i perioden 1998-1999 og medlem av AUFs sentralstyre i perioden 2000-2004.


Hun har vært medlem i Bergen bystyre i perioden 1999 til 2003 og i perioden fra 2015 til 2019, og ble gjenvalgt for perioden 2019 til 2023, men hun har permisjon fra bystyrevervet så lenge hun er byråd. I perioden 2003-2007 var hun medlem av Fjell kommunestyre.


Fra 2008 var Lubna Jaffery politisk rådgiver først for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen, deretter for Dag Terje Andersen. Fra mars 2009 var hun rådgiver for helseminister Bjarne Håkon Hanssen. Jaffery var medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre i to perioder 2009-2013. Da Anniken Huitfeldt ble kulturminister 20. oktober 2009, utpekte hun Jaffery som statssekretær med ansvar for kultursakene, en stilling hun hadde fram til mars 2012.


Hun var fra da hun ble utnevnt til politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mars 2008 til hun gikk av som statssekretær i Kulturdepartementet i september 2012 den eneste i Stoltenberg II-regjeringen med minoritetsbakgrunn.


Den 29. oktober 2019 ble hun byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.


Organisatoriske verv


Jaffrey er styreleder i Riksscenen. Hun var i perioden 2015 til 2019 nestleder i styret til Festspillene i Bergen. Hun har hatt en rekke andre organisatoriske verv, blant annet juryleder av mangfoldsprisen i Bergen, styreleder for BIT 20 ensemble, styremedlem i Litteraturhuset i Bergen, BIT Teatergarasjen og Fargespill.


Karriere


Før Jaffery ble utnevnt som politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i Stoltenberg II-regjeringen, jobbet hun som rådgiver i SINTEF. Etter hun gikk av som statssekretær i Kulturdepartementet i 2012, har hun jobbet som spesialrådgiver i arbeidsgiverforeningen Spekter, rådgiver i Geelmuyden Kiese, kommunikasjonssjef i Tide og seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Ny politisk ledelse: Statssekretær Even Aleksander Hagen, statsråd Jaffery og politisk rådgiver Mari Hansen Ingleson . Foto: KUD

Ny statssekretær og rådgiver

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er utnevnt som statssekretær for Jaffery. Han har studert statsvitenskap, nordisk språk og litteratur og praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo. Mari Hansen Ingleson blir politisk rådgiver.