Aktuelt

– Maktsentralisering i kulturlivet

I en kronikk i Aftenposten spør han om ikke Regjeringen skulle prioritere det frie feltet og frilansere. Men er det det de gjør?  Han skriver:…

yngve_slettholm_fptp_ivar_kvaal

I en kronikk i Aftenposten spør han om ikke Regjeringen skulle prioritere det frie feltet og frilansere. Men er det det de gjør? 

Han skriver:
 
"Kulturrådet fyller en viktig demokratisk oppgave i norsk kulturliv. Det er sunt at vår arbeidsform og organisering skal gjennomgås, og vi er åpne for endringer og forbedringer. I frihetsreformen er rådet et helt nødvendig instrument for å oppnå høyere kvalitet, mer mangfold og prioritering av det frie feltet. Dersom statsråd Widvey med troverdighet skal peke på økt maktspredning som mål, må også departementets egen rolle under lupen."
 

Les kronikken i sin helhet her: 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Maktesentralisering-i-kulturlivet-7499661.html#.UyFh1Pl5NIl