Mammuten i rommet

Noen forfattere har fått tilbudt realisasjonsvilkår for nye opplag ment for Mammut-salget. Ta kontakt med DnF hvis ditt forlag tilbyr deg slike betingelser!

Av mette møller, generalsekretær i DNF

Det nærmer seg årets Mammut-utsalg. Leserne kan skaffe seg gode bøker til en svært rimelig penge, men forfatternes rettigheter hva gjelder royalty har blitt satt under press, også her. Så pass på.

Noen forfattere har fått tilbudt realisasjonsvilkår for nye opplag ment for Mammut-salget.

Realisasjonsbestemmelsen i Normalkontraktens pkt. 2.9 jf 2.8.7 bestemmer at når vilkårene for realisasjon er tilstede, «reduseres royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen, dog ikke under 7,5 %.» 

Forfatterforeningen mener at realisasjonsbestemmelsen kun kan brukes når et forlag vil selge ut restlageret eller selger et større parti på 1000 eksemplar eller flere (en bloc) til den samme kunden. Realisasjonsbestemmelsen er ikke ment å gi forlaget mulighet til å trykke nye opplag for å oppfylle kravet for å komme med i Mammutkatalogen. Noen trykker særskilte «Mammut-opplag» og vil samtidig bruke realisasjonsbestemmelsen for å redusere forfatterandelen. Dette mener vi er feil.

Mammut i seg selv endrer ikke på Normalkontraktens bestemmelser om royalty. Det betyr at for innbundne bøker som etter fastprisperioden prises til f.eks. 150 kroner, så trekkes først 22,50 kroner fra som det såkalte heftefradraget. Royaltygrunnlaget blir i dette regnestykket 127,50 kroner hvorav forfatteren skal ha 20 %, altså 25,50 kroner. Forutsetningen her er at boken er innkjøpt av Kulturrådet eller har solgt mer enn 5.000 eksemplarer som innbundet bok.

Mammutsalget omfatter dog ikke pocket-utgivelser. Når pocket likevel tilbys under Mammutsalget, skal derfor de ordinære royaltyvilkårene følges. Forfatteren skal ha 10 % av veiledende utsalgspris. Om boken prises til f.eks. 69 kroner, så skal forfatteren ha 6,90. Dette øker til 12,5 % og kroner 8,63 når boken har solgt mere enn 15.000 eks som pocket.

Vær også oppmerksomme på at det ikke skal brukes andre royaltyvilkår på e-bøker under Mammutsalget. Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål eller kommentarer til dette.