Mange spørsmål om koronaens effekt på bokbransjen

I brevet til myndighetene skriver bransjen: Det litterære systemet risikerer også å bli påført varige skader av den akutte situasjonen. Bokhandlene merker en dramatisk nedgang…

xx

I brevet til myndighetene skriver bransjen:

Det litterære systemet risikerer også å bli påført varige skader av den akutte situasjonen. Bokhandlene merker en dramatisk nedgang i omsetningen, slik store deler av varehandelen også gjør. Dette kan true bokhandlernettet i Norge. Forlagene vil tilsvarende få redusert sin omsetning, dette kan få konsekvenser både for hvor mange forlag som vil overleve og utgivelsesbredden.

Spørsmålene er mange – også i bokbransjen – etter koronautbruddet: 

Hvordan vil pandemien ramme bokbransjen helt konkret?

Skal man velge å være positiv, vil jo folk få god tid til å lese bøker – og mange trenger kanskje en virkelighetsflukt inn i litteraturen.

Samtidig sitter store deler av befolkningen i karantene og strømmer i større grad til dagligvarehandelen og apotekene enn til bokhandlerne. 

Vil boksalget forflytte seg fra den fysisk bokhandelen og over på nettet?

Vil flere flytte seg fra papirbøker og over på e-bøker, for ikke å snakke om strømmetjenester som Storytel og Fabel?  

Hva er de akutte effektene nå i startfasen – og hva blir de mer langsiktige konsekvensene?

I Kina stupte boksalget til bokkjeden OWSpace med 80 prosent i den første akuttfasen av pandemien, melder nettstedet Sixhtone.com: https://www.sixthtone.com/news/1005252/chinas-bookstores-band-together-to-survive-the-epidemic I Kina forsøker bokbransjen å møte situasjonen med stadig nye tiltak. I USA har flere uavhengige bokhandlere valgt å stenge midlertidig: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/bookselling/article/82695-indie-bookstores-begin-temporary-closures.html Selv nettgiganten Amazon frykter salgssvikt: https://www.cnbc.com/2020/03/18/amazon-sellers-brace-for-layoffs-and-worse-due-to-coronavirus-constraints.html Også bokkjedene frykter utviklingen: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/bookselling/article/82734-more-bookstore-layoffs-as-pandemic-worsens.html I Frankrike har enkelte tradisjonelle bokhandlere startet med hjemlevering av bøker: https://www.lecho.be/lecho/general/filigranes-va-livrer-des-bouquins-a-domicile/10214594    

Adm. dir. Trine Stensen i Bokhandlerforeningen sier til DnFs nettside at mange bokhandlere har merket en nedgang i salget. – Noen på grunn av færre kunder og noen på grunn av redusert åpningstid, sier hun. – Men vi har også bokhandler som melder om bra trøkk og mangedobling av spillomsetningen.

Først tidlig i neste uke regner hun med å ha tallene for inneværende uke. – Jeg er ganske sikker på at vi vil se en effekt – men jeg tør ikke spå i størrelse. 

Hun frykter for nedgangen, men sier det er umulig å anslå hvor stor den vil bli. 

– Vi vet jo ikke om det kommer flere og sterkere tiltak som vil ramme oss. For eksempel stenging av kjøpesentre og butikker, sier Stensen.

– Folk får jo bedre tid til å lese og trenger kanskje noe annet å tenke på – så burde ikke boksalget egentlig gå opp? Iallfall på litt sikt?

– Jo, det er jeg helt enig i. Og vi jobber med å få frem det budskapet – at dette er fin anledning til å ta frem boka. Det sa også Erna Solberg. Det er mye tid som skal fylles både for de som nå er alene og for alle slags familier. Lesing, både egen lesing og høytlesing, oppdages muligens på nytt nå for enda flere. Hele Norge leser-kampanjen kjøres i gang igjen i dag (torsdag) etter interessen fra både lærere, elever og lesere. Det samme med Norli-junior. Viktige tiltak med god mening.

Også Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson sier at bransjen rett og slett vet for lite akkurat nå. 

– Vi har ikke tall så langt, men forsøker å fremskaffe dem, både for å se på salget til salgsleddet og ut av butikk. All vår statistikk er månedsbasert, men vi forsøker å finne nye løsninger, sier han. – Vi er nok mest i et dag-til-dag modus akkurat nå, hvor dialogene med myndighetene om mulige tiltak har høyest prioritet,  

– Vi vet at tilgang til fysisk bokhandel blir begrenset, sier Einarsson. – Netthandelen vil sikkert øke sine anstrengelser. Vi antar at det blir en salgsnedgang, hvor stor er umulig å spå til vi vet noe mer.

Einarsson sier det blir mer tid til kulturbruk i hjemmet. 

– Jeg vil tro at det gir økt lesing, men hvordan det slår inn i salget kommer an på hvordan man skaffer seg tilgangen til bøkene, sier Einarsson. 

Her er brevet fra bokbransjen til Kulturdepartementet i sin helhet: Det ble sendt 16. mars – altså før alle tiltakene var kjent. 

Nødvendige strakstiltak for bokbransjen.

Kulturdepartementet er kjent med den alvorlige situasjonen kulturlivet står overfor nå. De fleste forfattere og oversettere er selvstendig næringsdrivende og rammes hardt av at vesentlige deler av inntektene er forsvunnet over natten. For mange er situasjonen akutt og kan hindre at de kan fortsette forfatter- og oversettergjerningen.

Det litterære systemet risikerer også å bli påført varige skader av den akutte situasjonen. Bokhandlene merker en dramatisk nedgang i omsetningen, slik store deler av varehandelen også gjør. Dette kan true bokhandlernettet i Norge. Forlagene vil tilsvarende få redusert sin omsetning, dette kan få konsekvenser både for hvor mange forlag som vil overleve og utgivelsesbredden.

Vi må sørge for å holde liv i alle ledd i vår gode, norske modell, slik at vi også etter denne krisen har sterkt bokhandlernett, mangfold av forfattere, oversettere og forlag. Våre forslag innebærer akutte hjelpetiltak med direkte effekt og gode tiltak som vil ha effekt over tid. Noen er generelle, andre er spesifikke for bokbransjen. Vi vil gjerne delta i en dialog med departementet om de konkrete utformingene av de særlige tiltakene.

Generelle tiltak:

• Midlertidige regler for frilansere og selvstendig næringsdrivende som gir arbeidsledighetssykepenger fra dag 1 og dagpenger ved arbeidsledighet, tilsvarende øvrige arbeidstakere i samfunnet.
• Arbeidsledighets-penger, dagpenger fra dag 1, tilsvarende øvrige arbeidstakere i samfunnet.
• Alle med barn hjemme må få omsorgspenger fra dag 1.
• Utsettelse av innbetaling av forskuddsskatt må forlenges.
• Andre avgifter må også utsettes.
• Midlertidig bortfall eller reduksjon av arbeidsgiveravgift. I tillegg til de generelle tiltakene vil vi særlig peke på følgende nødvendige tiltak for litteraturen:
•Alle offentlige aktører må godtgjøre alle utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
•Leserne trenger å møte forfatterne, arrangørene bør oppfordres til å forsøke digitale møteplasser for å skape ny aktivitet og inntjening for forfatterne. Offentlige aktører bør
 stimuleres med tilleggsmidler.
•Litteraturhusene må tilføres midler slik at de kan overleve krisen. 
• NORLA må tilføres ekstra midler for å kompensere de litterære agenturene for kostnader påløpt i forbindelse med alle de avlyste bokmessene rundt omkring i verden.

Organisasjonene og institusjonene i bokbransjen står sammen i dugnadsånd om å finne alternative og kreative ad-hoc løsninger for å nå ut til leserne der de er. Vi må videreføre det litterære systemet og arbeide aktivt for å fremme at nettopp litteraturen er viktig for et folk i en tid som dette.

Med vennlig hilsen
Den norske Bokhandlerforening, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forfatterforbundet, Norsk Barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum og Norsk Oversetterforening