Martin Nag er død

Martin Nag var medlem i DnF, og æresmedlem i Norsk kritikerlag. Kritikerlaget skriver om Nag at han var spesialist på østeuropeisk litteratur og utga en rekke antologier…

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martinportrett.jpg

Martin Nag var medlem i DnF, og æresmedlem i Norsk kritikerlag. Kritikerlaget skriver om Nag at han var spesialist på østeuropeisk litteratur og utga en rekke antologier og gjendiktninger fra blant annet russisk, bulgarsk og tsjekkisk. Nag var formann i Norsk Litteraturkritikerlag 1972-76 og statsstipendiat fra 1987. Martin Nag ble 88 år gammel.