Mastergrad i dramatisk skriving

Glem Århus! Glem England! Endelig kan man få en mastergrad i scenetekst ved Khio: 2013 er første gang Teaterhøgskolen utlyser studiet. Pilotprosjekt Dramtikerutdannelsen er dog gammel:…

© Khio

Glem Århus! Glem England! Endelig kan man få en mastergrad i scenetekst ved Khio: 2013 er første gang Teaterhøgskolen utlyser studiet. Pilotprosjekt Dramtikerutdannelsen er dog gammel: Ved årtusenskiftet ble Ragnhild Mærli fra Det åpne teater engasjert til å organisere dette prøveprosjetet. Tre studenter; Kim Atle Hansen, Gyrid Axe Øvsteng og Liv Heløe studerte da scenetekst i to år. 3-4 studenter vil bli tatt opp i mastergradsstudiet, og skal, i følge pressemeldingen fra skolen,

undersøke, utforske og utfordre hva scenetekst kan være over et toårs studium. Studiet er beregnet på studenter som ønsker å virke som profesjonelle dramatikere:

 

Studiet vil preges av veksling mellom nær oppfølging og stor frihet. Dramatikerstudentene skal i perioder også jobbe tett på de andre masterstudentene; regissører, skuespillere og scenografer. Samarbeidsvillighet, åpenhet, evne til å tilpasse seg ulike arbeidsformer er derfor viktige egenskaper.

Opptak til masterstudiet skjer etter registrering på Kunsthøgskolens hjemmesider og søknad med innleverte tekster: Én scenetekst og én tekst i valgfri sjanger. Søknadsfrist er 1. april, og studiestart er august 2013.

Full søknadstekst og registreringsskjema finnes på www.khio.no

Lenke til informasjon om masterstudiet i scenetekst: http://www.khio.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=9508

Lenke til informasjon om alle de nye masterstudiene: http://www.khio.no/Norsk/Teaterhogskolen/#9504

Programansvarlig:

Øystein Stene er litteraturviter og har vært fast tilknyttet Teaterhøgskolen som førstelektor siden 2005. Han har publisert tre romaner på Aschehoug, skrevet og regissert for film og teater.

Tlf. 416 57 546, mail: oyststen@khio.no

Professor:

Jesper Halle er dramatiker og ble knyttet Teaterhøgskolen som professor i scenetekst fra januar 2013. Han har skrevet et trettitall dramatiske verker for scene, radio og TV.

Tlf. 951 80 973, mail jj.halle@online.no

Professor 2:

Tore Vagn Lid er regissør, forfatter, dramatiker og musiker og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen og har publisert en rekke artikler om dramaturgi, musikkdramaturgi og teatersosiologiske emner.

Tlf. 928 19 654, mail torevagn@gmail.com