Med fokus på norsk

– Thomas Hylland Eriksens yndlingsord er «Både», Sylfest Lomheim er «Tru», Eva Jolys er «Varde» og Harald Eias er «Harald», sier Uri på Folkets hus….

Helene Uri ordstyrer på Norskkonferansen 2016, Folkets hus (foto: Mette Karlsvik)

– Thomas Hylland Eriksens yndlingsord er «Både», Sylfest Lomheim er «Tru», Eva Jolys er «Varde» og Harald Eias er «Harald», sier Uri på Folkets hus. Flyktningsituasjonen, muntlige ferdigheter, bruk av digitale verktøy i norskopplæringen og grammatikk er blant temaene på årets norskkonferanse.