Aktuelt

Medieprofessorens boklovspørsmål

På seminaret "Trenger Norge en boklov", intervjuer Helge Rønning nå ledere i nordiske forfatterforeninger. Det første spørsmålet han stiller lederne er: Er forfatterne bokbransjens nyttige idioter? …

Fra venstre: Anne Oterholm, Cecilie Lindemalm og Helge Rønning

På seminaret "Trenger Norge en boklov", intervjuer Helge Rønning nå ledere i nordiske forfatterforeninger. Det første spørsmålet han stiller lederne er: Er forfatterne bokbransjens nyttige idioter? 

Svarene:


Cecilie Lindemalm leder for den skönlitterära sektionen i Sveriges Författarförbund: Man vil jo helst ikke svare at man er en idiot. Men jeg tror at de fleste forfattere nå har en pågående følelse av krise: Det blir gitt ut flere titler i Sverige. Men mange av disse er kokebøker og krim. Det blir mindre kvalitetslitteratur. Det blir færre steder en kan  å finne kvalitetslitteraturen i og med bokhandlerdøden som har funnet sted i Sverige.


Mikaela Strömberg-Schalin: Vi som har sett hva fripris gjør med mangfoldet i litteraturen, tenker: Gå endelig ikke den veien!
Anne Oterholm: Det som er annerledes med Norge, er at forleggerne og bokhandlerne støtter forfatterne. Hvis man har noen nyttige idioter i Norge, må det altså være forleggerne og bokhandlerne som støtter forfatternes kamp for et kollektivt avtaleverk og faste bokpriser.


Det andre spørsmålet: Hvordan står det til med åpenheten mellom forleggere og forfattere: Diskuterer dere kontraktsforholdene når dere treffer hverandre?

Anne Oterholm: Det er helt klart at forleggerne og forfatterne er motparter når vi forhandler. Hva vi jobber mest mest med og bruker mest tid på i løpet av forhandlingene, er å komme til enighet om fordelingen mellom forfattersiden og forleggersiden. Det viktigste med normalavtalen og det kollektive avtaleverket i Norge er at forfatterne er solidariske med hverandre, i praksis at de bestselgende forfatterne med gode forhandlingsposisjoner er solidariske med de forfatterne som ikke selger så mange eksemplarer av hver tittel. Alle forfatterne skriver altså under den samme standardkontrakten.


Det tredje spørsmålet: Hva med e-bokkontrakter: Har dere begynt forhandlinger om dette i andre nordiske land?


Cecilia Lindemalm: Fra forfatterhold ser man nå en stor interesse for e-boken. Vi tror forfatterne er interessert i evighetsaspektet; med en e-bok. Forfatterne ønsker å ha boken tilgjengelig i lang tid.

Anne Oterholm får til slutt et spørsmål om å kommentere den helt nye, norske kontrakt for strømming av litteratur. Hun svarer:

– Vi ser at forbrukeren ønsker veldig mye ulikt. Noen ønsker lydbok, andre e-bøker, andre p-bøker. Vi forsøker å gi folk det de vil ha, det vil si valgfrihet.


Bilde: Fra venstre: Anne Oterholm, Cecilie Lindemalm og Helge Rønning