Mediestøtteutvalget delt om avismomsen – forslag om kulturmoms vil kunne få betydning for bokbransjen

Torsdag legges innstillingen(e) fra Mediestøtteutvalget frem for kulturministeren. Selv om utvalgets mandat ikke berører bokbransjen og momsproblematikken knyttet til e-bøker, har mange i bransjen antatt at utvalgets konklusjoner vil kunne bli førende også for fremtidige vurderinger av bokbransjens vilkår. Ikke minst hvis utvalget foreslår – og politikerne følger opp med – såkalt kulturmoms. Kulturmoms på 8 prosent har vært nevnt i spekulasjonene. En lavere momssats for kultur vil kunne redusere e-bokmomsen fra 25 til 8 prosent.

8_percent

Torsdag legges innstillingen(e) fra Mediestøtteutvalget frem for kulturministeren. Selv om utvalgets mandat ikke berører bokbransjen og momsproblematikken knyttet til e-bøker, har mange i bransjen antatt at utvalgets konklusjoner vil kunne bli førende også for fremtidige vurderinger av bokbransjens vilkår. Ikke minst hvis utvalget foreslår – og politikerne følger opp med – såkalt kulturmoms. Kulturmoms på 8 prosent har vært nevnt i spekulasjonene. En lavere momssats for kultur vil kunne redusere e-bokmomsen fra 25 til 8 prosent.

Nettstedet til bransjebladet Kampanje skriver at lederen for Mediestøtteutvalget, Yngve Slettholm, torsdag vil legge frem to forslag til fremtidig mediestøtte. Det mest radikale foreslår avismoms på åtte prosent. Ukepressen blir derimot stående på 25 prosent moms.

Det er viktig å understreke at ingen av utvalgets forslag på noen som helst måte har noe med bokbransjen å gjøre. Mediestøtteutvalget er nedsatt ene og alene for å vurdere forholdene for aviser, ukeblader og tilsvarende massemedier. Andre kulturprodukter – som bøker – er altså ikke vurdert eller berørt av utvalget.

Likefullt er det ikke usannsynlig at et eventuelt forslag om en lav momssats på kulturprodukter – der 8 prosent har vært nevnt – i en fremtidig vurdering av bokbransjen vil kunne bli førende for momssatsen på e-bøker, som nå er på 25 prosent.

Moms på papirbøker, som i dag er unntatt fra merverdiavgiften, regnes som utenkelig. Moms på papirbøker vil bli oppfattet som et så dramatisk angrep på norsk litteratur at det neppe vil bli aktuelt.

Fagbladet Journalisten skriver at utvalget har hatt ti møter i løpet av året. Mandatet har vært å foreta en helhetlig vurdering av pressestøtten, momsfritaket for aviser og fagblader og andre økonomiske virkemidler på medieområdet. Hovedmotivet er å opprettholde en mangfoldig norsk mediebransje og på den måten sikre ytringsfriheten gjennom god redaksjonell kvalitet og en bred samfunnsdebatt. Det har kommet ut at mediestøtteutvalget under prøveavstemninger har vært delt omtrent på midten i synet på videreføring av den suverent største støtteordningen for norske medier: nullmomsen for aviser og fagblader. Den er beregnet å koste staten til sammen 2,2 milliarder kroner i året.

Les Kampanjes «lekkasjer» fra utvalget her: http://www.kampanje.com/medier/article5416072.ece

Les Journalistens omtale her: http://www.journalisten.no/story/63484