Medlemsmøtet har begynt

Medlemsfest samme kveld kl 19.00. Festen holdes på Oslo Militære Samfund og koster kr 250,-. Tema for årets møte er grunnstipendordningen og fordeling av stipend….

Fra DnFs medlemsmøte

Medlemsfest samme kveld kl 19.00. Festen holdes på Oslo Militære Samfund og koster kr 250,-. Tema for årets møte er grunnstipendordningen og fordeling av stipend. Vi håper så mange som mulig vil komme for å diskutere hvordan pengene bør forvaltes og fordeles. Hvor kommer pengene fra? Hvem har krav på grunnstipend? Har noen krav på grunnstipend? Hvordan kan vi sikre at stipendmidlene fordeles på en god måte? Styret trenger å høre ditt syn i sitt arbeid med grunnstipendordningen fram til årsmøtet i 2015.