Medlemsmøtet: Husk påmelding før 2. november

Husk å melde deg på til post@forfatterforeningen.no med informasjon om du skal komme på møtet og/eller festen. Påmeldingsfristen er mandag 2. november. Ta kontakt med…

medlemsmote_2014_2
  • Husk å melde deg på til post@forfatterforeningen.no med informasjon om du skal komme på møtet og/eller festen. Påmeldingsfristen er mandag 2. november. Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål. 

 
På medlemsmøtet vil styret legge frem en liste over forfattere som er medlem i feil parti eller på annen måte har vist holdninger som bryter med nasjonale interesser. Medlemmene blir ekskludert fra foreningen. De må tilbakebetale tidligere mottatt stipend. De henstilles om, for en viss tid, å holde seg borte fra publisitet. Lista blir sendt Forleggerforeningen med anmodning om at disse forfatteres bøker ikke legges ut for salg.
 
Dette kommer ikke til å skje 14. november 2015. Men det skjedde i 1945 som et etterspill etter andre verdenskrig. De som hadde trådd tilstrekkelig feil under krigen ble ekskludert og i praksis idømt skriveforbud i kortere eller lengre perioder. Kan noe lignende skje igjen? Dag Solhjell kommer for å fortelle om æresretten, Forfatterforeningens egen «domstol».
 
Antallet forfattere i Norge som ikke skriver på norsk, øker. Noen av dem har flykta fra sensur og manglende ytringsfrihet. Nå befinner de seg i et land der de fritt kan si og skrive det de vil. Men de har ingen kanal å ytre seg gjennom på sitt eget språk. På medlemsmøtet inviteres fribyforfatterne Manal Al-Sheikh og Soudabeh Alishahi til å ytre seg til sine kolleger.
 
Tenk deg at du har gjort et større reaserch-arbeid og intervjuer til ei ny bok. En morgen banker politiet på døra og beslaglegger alt materialet. Ulrik Imtiaz Rolfsen kommer for å snakke om sitt møte med PST. I dag ble det kjent at Rolfsen tildeles Ossietzkyprisen 2015.
 
I fjor raste Handke-debatten med mange av Forfatterforeningens medlemmer som de mest aktive debattantene. Hvordan ser vi på saken nå, ett år senere? Flere av debattantene gjorde saken til et ytringsfrihetsspørsmål. Er det en sak som handler om ytringsfrihet, eller handler det «bare» om skillet mellom person og forfatterskap og kamp om å vinne fram med sitt historiesyn? Det blir innledninger og plenumsdebatt.