Medlemsmøtet i et nøtteskall

Skal formelle, objektive kriterier ligge til grunn for opptak i foreningen? Eller skal søkernes bøker fortsatt vurderes av et litterært råd? Skal Det litterære Råd…

Blant talerne på årets medlemsmøte. Oppe fra venstre: Sigmund Løvåsen, Agnes Matre, Heidi Marie Kriznik og Edvard Hoem

unnamed_4_0.jpgSkal formelle, objektive kriterier ligge til grunn for opptak i foreningen? Eller skal søkernes bøker fortsatt vurderes av et litterært råd? Skal Det litterære Råd deles i to: én komité for medlemssøknader og én for stipendtildelinger?

Spørsmålene var mange under medlemsmøtet.

unnamed_5_0.jpgMøtet ble åpnet av DnF-leder Heidi Marie Kriznik. Som bakteppe for møtets tema tok hun for seg forfatterrollen og DnFs selvbilde og karakter. Les mer her: 
https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/det-handler-om-hva-vi-onsker-forfatterforeningen-skal-vaere

unnamed_3_0.jpgDeretter presenterte Sigmund Løvåsen rapporten – og alle alternativene – til utvalget som på vegne av styret har vurdert medlemskapskriteriene og mulige modeller. Les utvalgets rapport i sin helhet her:

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/her-er-rapporten-fra-dnfs-medlemsskapsutvalg

unnamed_2_2.jpg

Leder i Det litterære Råd, Kristine Næss, delte sine tanker om temaet. Hun er tilhenger av dagens system med fagfellevurdering, og understreket at hun så på DnF som en kunstnerorganisasjon og verken et laug eller en tradisjonell fagforening. Hun var imidlertid enig i at opptakskriteriene burde presiseres tydeligere. «Litterær verdi» og «kvalitet» var upresise begreper, mente hun. Hun gjentok sitt forslag fra årsmøtet om å dele Det litterære Råd i to, med én komité for opptak og én for stipendtildelinger.

unnamed_1_3.jpgKari Brænne fra styret tok opp det hun mente var et problematisk formelt forhold, nemlig at styret automatisk godkjenner Det litterære Råds opptak og avvisninger uten å kjenne begrunnelsen. Med henvisning til andre kunstnerorganisasjoners praksis foreslo hun at foreningen klargjør hvem som har ansvar for hva.

Etter disse innledningene tok en rekke medlemmer – både veteraner og helt nye DnF-medlemmer – ordet i debatten. Noen forsvarte prinsippet med en skjønnsmessig fagfellevurdering, andre etterspurte mer objektive kritierier. Helt nytt medlem, Ingebjørg Holm, dro veksel på arkitektfeltet. Her legger man til grunn at faget er både kunst og håndtverk. Anne Oterholm minnet medlemmene om kjernen i arbeidet til foreningen – normalkontrakten. Kanskje skal den også få bety noe i vurderingen under medlemsopptak?

unnamed_10.jpgMedlemskapskriteriene var ingen ny debatt for Edvard Hoem, som var én av mange som tok ordet på medlemsmøtet. 

Kunsten kan vi ikke være sikker på. Den kan vi seom seksti år. Håndtverket kan vi være sikre på. Det gjenkjenner vi straks, sa Hoem.

Dagens diskusjoner ga innspill til styret, som frem mot årsmøtet i mars 2019 skal vurdere om det vil foreslå endringer i medlemskriteriene. 

Kvalitetsdebatten slutter aldri i Den norske forfatterforening. 

(Dag Larsen)