Meld deg på julemarkedet nå!

Det er fortsatt ikke for sent å melde sine bøker for salg på årets julemarked på Litteraturhuset. Søndag 4. desember mellom 1400-1800 I Wergelandssalen, Litteraturhuset,…

Det er fortsatt ikke for sent å melde sine bøker for salg på årets julemarked på Litteraturhuset. Søndag 4. desember mellom 1400-1800 I Wergelandssalen, Litteraturhuset, får du legge dine bøker ut for salg. Cash flow blir ivaretatt av Forfatterforeningens sekreteriat, med kortterminaler og nøye registrering. Helt gratis, men med det forbehold at du bringer bøkene dine til lokalet i tid for markedets start, og melder deg på via post@forfatterforeningen.no. Les videre for å se hvilke data du må gi til sekreteriatet på forhånd:Navn: …………………………………………………….
Ja, jeg vil være til stede på julemarkedet, og stiller opp på følgende:
Jeg er en kløpper til å selge, håndtere penger og krysse av på lister, og vil gjerne hjelpe til å bemanne salgspunktet i følgende tidsrom (salgspunktet vil alltid være bemannet av minst to personer):
Kl. 14.00-15.00: …
Kl. 15.00-16.00 : …
Kl. 16.00-17.00 : …
Kl. 17.00-1800 : …
Jeg vil ikke bemanne salgspunktet, men vil være til stede på markedet og tilgjengelig for mingel og småprat, anbefaling av egne og andres bøker, pepperkakespising og signering i følgende tidsrom:
Kl. 14.00-16.00 : ….
Kl. 16.00-18.00: …
NB: Dersom du ikke kan være til stede på markedet fra starten, er det viktig at du leverer bøkene dine på forhånd! Vi vil at alle bøkene skal være på plass fra kl. 14.00!
(Allier deg med venner eller kontakt sekretariatet dersom du ikke har mulighet til å levere bøkene selv før markedsstart.)
*************************************
Jeg vil ikke være til stede på Litteraturhuset under julemarkedet, men jeg vil levere titler for salg i forkant av markedet på Litteraturhuset mellom klokken 12.00-14.00: …….
Jeg vil ikke være til stede på Litteraturhuset under julemarkedet, men jeg vil levere titler for salg i forkant av markedet i Rådhusgata 7 (maks 5 bøker). Siste innleveringsfrist er torsdag 1. desember kl. 14.00: ……..
***************************************
Fylles ut av alle som ønsker å ha bøker til salgs under julemarkedet:
Jeg ønsker å selge følgende titler, til følgende priser under julemarkedet (det er kun tillatt å selge bøker hvor forfatteren har overtatt restlageret fra forlaget eller har kjøpt bøkene av forlaget):
1. Tittel ……………………………………………………………………….. Pris …………….
2. Tittel ……………………………………………………………………….. Pris …………….
3. Tittel ……………………………………………………………………….. Pris …………….
4. Tittel ……………………………………………………………………….. Pris …………….
5. Tittel ……………………………………………………………………….. Pris …………….
6. Tittel ……………………………………………………………………….. Pris …………….