Aktuelt

Mer om Google-forliket

Vi viser til foreløpig informasjon om Google-forliket, lagt ut på våre nettsider 25. februar 2009. Her kommer noe mer informasjon, knyttet til den første fristen…

Vi viser til foreløpig informasjon om Google-forliket, lagt ut på våre nettsider 25. februar 2009. Her kommer noe mer informasjon, knyttet til den første fristen som utløper 5. mai 2009:

Google-forliket innebærer to hovedelementer; Et økonomisk oppgjør for den skanning som er gjort (i hovedsak av amerikanske bibliotek) før 9. januar 2009, og en anledning til å gi samtykke til at det som er skannet (før 5. januar 2009) fortsatt skal kunne gjøres tilgjengelig av Google, på nærmere angitte, på til dels valgfrie vilkår.

For det første: For bøker som er utgitt under Normalkontrakten av 1991, er rettighetene til elektronisk publisering overdratt til forlaget. For disse bøkene er det altså forlaget som etter Google-forliket er den rette til å fremme krav mot Google og som kan bestemme om boken fortsatt skal være tilgjengelig via Google. Hvis du lurer på hva ditt forlag gjør, bør du kontakte forlaget og spørre. Mange forlag har ennå ikke bestemt seg for hva de skal gjøre.

For det andre: Det utløper en frist 5. mai 2009. Dette er en frist for de som velger ikke å akseptere forliket. I praksis betyr det at de som vil saksøke Google for urettmessig bruk av sitt verk, må registrere dette innen fristen for ikke å miste retten til å saksøke Google for den bruk som er omfattet av forliket. Det er ingen frist for å trekke sin tekst fra Googles tjeneste. Du kan med andre ord først velge at den skal være tilgjengelig, for så å ombestemme deg.

Det første du bør gjøre, er å sjekke om din bok i det hele tatt er skannet og gjort tilgjengelig av Google. For å kunne undersøke dette, må du registrere deg her: www.googlebooksettlement.com. Her ligger det informasjon på norsk om forliket og veiledning over hvordan man skal forholde seg for for eksempel å fremme vederlagskrav. Dersom en ønsker å registrere seg og kreve vederlag ved å sende inn papirskjemaer pr post, kan skjemaene skrives ut fra nevnte nettsider.

Vi råder alle til å registrere seg slik at de kan undersøke om de har bøker eller tekster som er skannet.

Den neste fristen er 5. januar 2010. Dette er fristen for å melde inn krav på kontantbetaling for skanning og bruk før 5. januar 2009. Vi vil komme med mer informasjon om hvordan en melder inn krav på vederlag og hvilke valgmuligheter en har er med tanke på fortsatt tilgjengeliggjøring av tekster som allerede er skannet.

Vi gjør oppmerksom på at Google-forliket ikke innebærer noen løsning for skanning av verk etter 5. januar 2009 og mulig fremtidig bruk av disse.

Mette Møller
generalsekretær