#MeToo: Nok er nok! sier kvinnelige forfattere på litterær damesalong

#MeToo-kampanjen – som starter med avsløringene rundt Hollywood-produsenten Harvey Weinsteins trakassering av kvinner – har spredt seg til store deler av verden. Også til Norge,…

victoria_durnak_pa_litteraer_damesalong

#MeToo-kampanjen – som starter med avsløringene rundt Hollywood-produsenten Harvey Weinsteins trakassering av kvinner – har spredt seg til store deler av verden. Også til Norge, der kvinner fra ulike miljøer har meldt om alt fra uønskede seksuelle kommentarer, slibrigheter og tafsing til voldtekter.

De siste dagene har kvinner fra teater-, film- og mediemiljøet stått i fokus, men også i bokbransjen har mange kvinner fortalt om utidige kommentarer og handlinger særlig fra eldre, etablerte mannlige kolleger. 

  • Les mer om #metoo i bokbransjen: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/sterkt-engasjement-om-sextrakassering-i-bokbransjen#.WhAZ3EriaUl
  • Les Klassekampens reportasjer om overgrep i litteraturmiljøet her: http://www.klassekampen.no/article/20171028/ARTICLE/171029953 og her: http://www.klassekampen.no/article/20171030/ARTICLE/171039999
  • Les Ida Jacksons kommentar i Dagbladet: https://www.dagbladet.no/kultur/ja-seksuell-trakassering-er-et-stort-problem-men-hva-skjer-nar-vi-sier-fra/68828961

Representanter fra ulike deler av bokbransjen er nå i gang med en serie felles møter for å bekjempe seksuell trakassering. I tillegg til DnFs leder Heidi Marie Kriznik, er Marta Breen (NFF), Taran Bjørnstad (NBU), Ika Kaminka (NO), Elin Øy (Bokhandlerforeningen) og Kristenn Einarsson (Forleggerforeningen) med i den uformelle arbeidsgruppen.

Men også på medlemsnivå har norske forfattere engasjert seg. 

– Vi inviterer kvinnelege forfattarar, redaktørar og litteratar til fest! het det i invitasjonen fra initiativtagerne som ville arrangere «litterær damesalong» om temaet: 

Idéen til denne samkoma, fekk forfattar Olaug Nilssen etter Metoo#-kampanjen og nedslåande historier om seksuell trakassering i litteraturmiljøet. Kva er betre enn å slå tilbake med ein real fest? Vi vil lage ei frisone og ein møtestad, både for dei som har opplevd dette ubehaget i littereraturen og for dei som ikkje har det. Det blir litterært program, musikk, drikke og rikeleg med tid til å mingle.  

Samlingene i Oslo og Bergen ble støttet av Forfatterforeningen og andre aktører. 
 
De litterære kvinnesalongene fant sted fredag og lørdag.
 
Oslo 17. november: I Oslo holdt Cathrine Grøndahl åpningstalen der hun bl.a. leste opp et telegram fra Vigdis Hjorth. Hjorth tok til orde for en instans av voksne kvinner fra bransjen som kunne ta imot historier og møte erfaringer med saklig varme. Linn Cecilie Ulvin leste opp drøye meldinger som Sumaya Jirde Ali har fått i sin private innboks etter å ha deltatt i offentlig debatt, og Ellisiv Lindkvist leste fra sin bok Oh, Kulturmannen. Videre bidro bl.a. Kate Pendry og Victoria Durnak. Guri Idsø Viken ledet en samtale om seksuell trakassering med Emilie Gamst, Oda Faremo Lindholm og Wenche Mühleisen i panelet.
 
Bergen 18. november: Også i Bergen bød arrangørene på et variert og godt program: Ingri Lønnebotn trakk linjer mellom  syttitallets frigjøringskamp og #MeToo-kampanjen. Brit Bildøen snakket om hvordan kvinnelige forfattere ofte blir usynliggjort, både på grunn av forfattermyter og medias opprettholdelse av disse mytene, men at en selv kan synliggjøre kvinnelige forfatterskap og slik lage sine egne plattformer.
 
Det samme var også Marit Eikemo inne på i sitt innlegg, der hun også problematiserte at #MeToo-kampanjen blander sammen små og store overgrep. 
 

Eline Lund Fjæren analyserte sin publisering av screenshots av Nils Rune Langelands trakasserende meldinger til yngre kvinner i sommer, og trakk linjer mellom dette og #MeToo-kampanjen. De andre deltakerne leste skjønnlitterære tekster som hver på sitt vis tangerte tematikken.

Etter programmet var det minglefest, der mange krysset generasjonsgrensene og etablerte nye bekjentskap.

– Dette var både nyansert og vellykket, konkluderer Olaug Nilssen, som var én av initiativtakerne. – Glede og varme på begge fester, god input og gode refleksjoner. Jeg gir stafettpinnen videre og håper på flere arrangementer, både i Oslo og Bergen og i andre norske byer.

Bransjemøter

Bokbransjeorganisasjonene er samstemte i å ta dette problemet alvorlig. Fordi aktørene er ulikt organisert, vil aktørene angripe saken fra ulike vinkler: DnF, NFF, NBU, og NO ser nå på om vi kan utforme et sett retningslinjer som kan gjelde tillitsvalgte i alle de fire organisasjonene. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen gjør hver for seg tilsvarende på sine felt.

DnF, NO, NBU, NFF, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen går sammen om å lage et felles informasjonsnotat, etter samme modell som gjort i filmbransjen.

  • Les mer her: https://filmforbundet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/ID/90/Filmbransjens-bekjemp…

På bokbransjemøtet ble det også snakket om viktigheten av å oppfordre alle som har såkalt «mentor»-posisjon om å være sin rolle bevisst.

Gruppen møtes igjen 20. november for å følge opp videre.
 
Forfatterforeningen og de andre organisasjonene ønsker å være en kanal for henvendelser fra alle som føler seg berørt. Vi vil neppe kunne gå inn i de konkrete sakene, men vi vil kunne bistå medlemmene våre og ikke minst kunne peke videre til rette instanser.