Mette Møller slutter som generalsekretær i DnF

Generalsekretær Mette Møller slutter i DnF for å bli direktør i Fond for utøvende kunstnere (FFUK). Det er en av nyhetene i årets første nyhetsbrev, der Heidi Marie Kriznik varsler digitalt årsmøte også i år og skriver om voldgiftssaken om bibliotekvederlaget.

Av Heidi Marie Kriznik
Generalsekretær Mette Møller slutter i DnF etter 15 år.

Kjære forfattere,

Godt nytt år!

Jeg håper dere har hatt en god og fredelig høytid, og jeg håper at det nye året etter hvert vil inneholde fysiske treff og arrangement.

Hva gjelder årets årsmøte, ser vi i sekretariatet dessverre for oss at det av smittevernhensyn må foregå digitalt. Forfatterforeningen har nå nesten 700 medlemmer, en del vil vegre seg for å reise, og det vil verken være forsvarlig eller mulig å gjennomføre et fysisk årsmøte i mars. Vi planlegger derfor for et digitalt årsmøte. Det er viktig at den tekniske løsningen ikke skal gjøre terskelen for deltakelse høy og vi vurderer ulike varianter av digital årsmøtegjennomføring, samt hvilke saker som må tas nå, og hvilke som bør spares til at vi fysisk kan møtes og diskutere.

På førstkommende styremøte, den 12. januar, vil styret se på gjennomføringen av årsmøtet og dere vil få mer informasjon så snart den foreligger. Jeg lover imidlertid at så snart det lar seg gjøre, vil vi sørge for et fysisk møte for medlemmene.

Jeg vil også informere dere om at vår generalsekretær, Mette Møller, som i april har vært hos oss i 15 år, slutter 1. juni i år.  Mette vil da starte opp i ny jobb som direktør i Fond for utøvende kunstnere (FFUK). Det er ingen tvil om at vi kommer til å merke at vi mister en stor ressurs når Mette går videre, ikke bare når det gjelder ulike typer forhandlinger, men på mange andre områder. Vi er uansett svært takknemlig for de årene hun har valgt å være i Forfatterforeningen. Stillingen vil bli utlyst i første halvdel av januar. Vi skal også finne anledning til å takke for Mettes uvurderlige innsats – når det nærmer seg juni. Men inntil da er Mette med oss hundre prosent og vil blant annet følge opp voldgiften som vil avgjøre den fremtidige fordelingen av bibliotekvederlaget.

Bakgrunnen for voldgiften kan du lese mer om på nettsiden til DnF.

De tre oppnevnte voldgiftsdommerne har tett program og det har vært vanskelig å finne et tidspunkt som passet alle, men voldgiften er nå berammet til begynnelsen av mai. I tillegg til Mette Møller har Forfatterforeningen hyret en ekstern advokat til voldgiftssaken. Anne Marie Sejersted i advokatfirmaet Kvale & Co. Sejersted vil være prosessfullmektig, med Mette som ressurs og partsrepresentant. Sejersted har bl.a. jobbet i NRK og fikk nylig møterett for Høyesterett.

Bakgrunnen for at fordelingen av bibliotekvederlaget går til voldgift er, som jeg har skrevet om tidligere, at DnF og Forfatterforbundet er saksøkt av Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Dramatikerforbundet og Oversetterforeningen. Hovedkravet fra de tre saksøkerne er at de tre foreningene de representerer skal beholde 60% av den skjønnlitterære potten, mens Forfatterforeningen og Forfatterforbundet skal dele på de resterende 40%.

Forfatterforeningens tilsvar ble sendt inn rett før jul, den 22. desember 2020.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre dere til å følge med på Forfatterforeningens nettsider som jevnlig oppdateres, og ha lav terskel for å ta kontakt med oss i Forfatterforeningen.

Og igjen: Jeg lover at så snart det lar seg gjøre, vil Forfatterforeningen legge til rette for et fysisk møte.

Gode ønsker for 2021, vi snakkes!

Alt godt fra Heidi Marie