Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Vi har nå oppdatert informasjonen om ordningen.

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet (tidligere kalt Kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere) er pr. 24.06.21 ment å vare frem til 30.september 2021.

Les mer her: