Midt på treet

Aschehoug – og Gyldendal Forlag er blant de største forlagene i Norge, og får middels gode skussmål fra forfatterene sine. Vi har snakket med Kari…

gyldendal

Aschehoug – og Gyldendal Forlag er blant de største forlagene i Norge, og får middels gode skussmål fra forfatterene sine. Vi har snakket med Kari Marstein og Kari Spjældnes om resultatene fra forlagsundersøkelsen

Gyldendal Norsk Forlag

Gyldendal har mellom 100 og 120 aktive forfatterskap, og gir ut mellom 35 og 40 bøker hvert år. Tre redaktører jobber på fulltid for norsk skjønnlitteratur, i tillegg til at forlagssjef Kari Marstein er redaktør for noen titler.

– Hei Kari Marstein! Hva synes du om resultatet av undersøkelsen?

– Vi skårer bedre enn i forrige undersøkelse, og det er vi glad for, siden det viser at de endringene vi har gjennomført i de årene faktisk virker. Men vi er selvsagt ikke fornøyd. Forfatterne og deres forhold til forlaget er det absolutt viktigste for oss. Så hva jeg tenker om resultatene? Jeg tenker at her skal vi bare bli bedre.

Kommer dere til å endre praksis på noe område etter undersøkelsen?

– Ja, selvsagt. Vi kommer til å gå gjennom undersøkelsen sammen med forfatterklubben på forlaget, og finne ut hva vi skal foreta oss. Hele poenget med et forlag er jo at forfatterne skal være tilfredse med den jobben vi gjør for dem.

Flere forfattere melder om at dere er snare til å lese og gi tilbakemeling på manus. 

– Men det skulle også bare mangle. Det er utrolig viktig å få rask og grundig tilbakemelding, så det legger vi stor vekt på.

– Det virker, fra resultatet av undersøkelsen, at dere ikke bruker lanseringsfester, – annonser, – opplesninger osv. Har du noe å si til dette?

– Men altså, det gjør vi! Når det er sagt: jeg tenker ikke at det du nevner her på noen måte er de mest effektive lanseringsverktøyene. Vi arbeider i tillegg hardt og målbevisst på særlig to områder: mot mediene og mot bokhandlerne, både på kjedenivå og butikknivå. Etter min mening er det knapt noe som kan sammenlignes med positiv oppmerksomhet fra mediene, for eksempel i form av gode og entusiastiske anmeldelser eller intervjuer, når det gjelder bokas sjanser for å nå frem til leserne sine. Dét, og bokhandlere som satser på boka gjennom markedsføring og personlige anbefalinger. Lanseringsfester er viktige, fordi det å komme med bok er en stor begivenhet. Men de egner seg mer som markering overfor familie og venner (og det er viktig, altså!) enn som måter å gjøre boka kjent i videre kretser på.

Aschehoug Forlag

Aschehog forlag har rundt 170 skjønnlitterære forfattere. Hvert år kommer det ut i underkant av 50 bøker fra avdelingen. Fem redaktører jobber fulltid med disse titlene. Kari Spjældnes er forlagsdirektør for Aschehogh, og tenker dette om resultatene fra undersøkelsen:

– Det er nyttig å få en undersøkelse som både bekrefter at vi får til mye og peker på forbedringsområder.  For oss er det viktig å kunne konstatere at andelen forfattere som skifter forlag etter å ha debutert hos oss er relativt liten.  Det stemmer også med tilbakemeldinger vi får direkte fra forfatterne: De trives hos oss. Vi legger merke til at våre redaktører blir oppfattet som lydhøre av forfatterne. Samtidig kommer vi dårlig ut når det gjelder konsentrasjon om det litterære arbeidet. Det kjenner vi oss selvsagt ikke igjen i, og vi kan heller ikke se at denne konklusjonen fremtrer så entydig av undersøkelsen.
– Hva vil dere gjøre for å finne ut hvorfor noen forfattere oppfatter situasjonen på denne måten?

– Undersøkelsen er så pass fersk
for oss at vi ikke har fått snakket nok om hvordan vi best følger opp.
Det skal vi og redaktørene finne ut av sammen. Målet må være at vi får
fram til en enda tettere og tydeligere dialog mellom oss og våre
forfattere.

– Kommer dere til å endre praksis på noe område, etter å ha sett resultatene?

– Ja, vi vil gå nøye gjennom undersøkelsen og vurdere hvilke forbedringer vi kan og bør gjøre. Ett område vi kan se på umiddelbart er
tidspunkt for utsendelse av kontrakter. Undersøkelsen påpeker at vi er
sene, og det stemmer med den praksis vi har i dag. Vi bør kunne sende ut
kontrakter langt tidligere om det er ønsket fra forfatterne.

– Hvilke av praksisene som dere har nå vil dere holde på i framtiden?

– For oss er det
aller viktigste at forfatterne kommer til forlaget – og at de
fortsetter å utgi bøker hos oss. Resultatene i undersøkelsene på disse
områdene viser at mye av det vi gjør må være riktig. Det er også tydelig
at mange av forfatterne er fornøyde med det vi gjør rundt lanseringen.
Det betyr mye, samtidig som dette er et område der vi alltid kan bli
bedre.

– Hva slags type lanseringsarrangementer har dere best erfaring med?

– Det
er et vanskelig spørsmål, fordi det er så mange forskjellige og på helt
ulike måter fine arrangementer. Svaret må være at det er når vi lykkes i
å skape begivenheter der mange får oppleve begeistringen en ny bok kan
skape og får med seg fremføring av god  litteratur. Det aller beste er
hvis et lanseringsarrangementet appellerer til både journalister,
bokhandlere, andre bokfolk og venner som sammen kan dele opplevelsen –
slik at boksnakket spres videre ut!

– Fra undersøkelsen, kan det se ut som om en del forfattere er misfornøyde med salg og markedsføring i inn og utland. Hva tenker du om dette?

– Noe av det mest overraskende i undersøkelsen for vår del er at så mange
gir uttrykk for at de er misfornøyde med utenlandssalget. Vi kan alltid bli bedre, vi gjennomfører stadig grep for forbedring, det skal vi fortsette med. Og
så har vi opplagt et forbedringspotensial i å kommunisere enda
tydeligere til forfatterne våre hva vi faktisk gjør – både i det vi får
til og der vi ikke lykkes så godt som vi ønsker.

Så; hvordan går det med utenlandssalget?

Sett
fra vår side går utenlandssalget  eksepsjonelt bra. Vi opplever et
rekordår, med flere utenlandssalg enn noensinne, det omfatter alt fra
klassikere som Sigrid Undset, bestselgere som Tom Egeland og debutanter
som Magne Hovden.  Noen ganger får vi tydelig gjennomslag ute for titler
som ikke har fått så mye oppmerksomhet hjemme, andre ganger er det
omvendt.  Dette er noe av det som gjør det spennende og uforutsigbart å
jobbe med.


– Det ser ut som om en del av bøkene deres kommer i små opplag. Hvorfor?


– Mange
bøker har et lite marked, og det er dårlig forlagsøkonomi å trykke
bøker for lager. Vi trykker mye heller nye opplag enn å bli sittende med
for mange bøker for lenge.