Aktuelt

Minnemedalje til Dag Skogheim

Dag Skogheim har siden debuten i 1970 med diktsamlingen "Gangs menneske", utgitt mer enn tretti verk: romaner, diktsamlinger, biografiske verk og essay. I begrunnelsen for…

Dag Skogheim

Dag Skogheim har siden debuten i 1970 med diktsamlingen "Gangs menneske", utgitt mer enn tretti verk: romaner, diktsamlinger, biografiske verk og essay. I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet: 

«Tilfeldigheter i menneskenes liv, mangfoldet i miljøene, og grenseløs livslyst er bærende tema i bøkene. Forfatterskapet har en klar profil av kunnskapsformidling ved presentasjon av faktainformasjon, sakprosa, og sammenvevingen av egen erfaring fra et langt liv».
 
Skogheims produksjon er sterkt preget av at han tilbragte årene frem til han var 26 år på sanatorier for tuberkuløse. I 2012 ga han ut "Blod på hvit rose", en utgivelse han betegnet som punktum for sitt livsverk. Sammen med "Tæring – en selvbiografi" og "Sanatorieliv" utgjør "Blod på hvit rose" en trilogi om tuberkulosens plass i historien, og i Skogheims liv. 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskaps trekker fram Skogheim som en viktig kilde til å forstå hvordan tuberkulosen rammet: «Han har bedre enn noen andre i vår samtid formidlet tuberkulosens katastrofale vesen for enkeltindivider og for de familiene som ble rammet. Dette var en stigmatiserende sykdom, som spredte frykt og sosial isolasjon og som fra 1850-1950 var den viktigste dødsårsak for mennesker fra 10-40 år»
 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) er et vitenskapelig akademi i Norge. Det ble stiftet i Trondheim i 1760 under navnet Det Trondhiemske Selskab, og fikk gjennom kongelig stadfestelse av sine statutter i 1767 sitt nåværende navn. DKNVS er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling i vid forstand.
 
Les mer om DKNVS og minnemedaljen her: http://www.dknvs.no/hoytidsdagen-6-mars-2015/