– Misvisende fra Einarsson

Les Kristenn Einarssons innlegg her: http://forleggerforeningen.no/prove-a-fa-samlet-e-utlanslosning/   I sin kronikk i DN den 5. oktober gir Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, et feilaktig bilde av…

kristenn_og_sigmund
  • Les Kristenn Einarssons innlegg her: http://forleggerforeningen.no/prove-a-fa-samlet-e-utlanslosning/

 

I sin kronikk i DN den 5. oktober gir Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, et feilaktig bilde av at situasjonen for e-bokutlån fra nyttår. Einarsson mener situasjonen for e-utlån vil bli kaotisk etter at Kulturrådet valgte ikke å følge Nasjonalbibliotekets anbefalte modell hva gjelder e-bøker i Kulturrådets innkjøpsordninger. Det er ingen grunn til at denne avgjørelsen skal føre til kaos med mindre Forleggerforeningen eller andre ønsker det. Einarsson skriver at han er overrasket over at Kulturrådet ikke ønsker å følge den nevnte anbefalingen fra Nasjonalbiblioteket ettersom Kulturrådet er et «statlig forvaltningsorgan». Hvis valgene til det kollegiale organet i Kulturrådet ble gjort i departementet eller andre statlige organer, slik Einarsson antyder at de burde, ville prinsippet om armlengdes avstand vært lagt dødt. Det ville etter manges syn være lite ønskelig.

Nasjonalbiblioteket har hele tiden vært klar på at den anbefalte modellen ikke er bindendene for noen. En anbefalt modell er en anbefalt modell. Det er helt naturlig at andre modeller oppstår eller videreføres. At Einarsson støtter Nasjonalbibliotekets modell er ikke overraskende, ettersom modellen er et resultat av samtaler først og fremst mellom Forleggerforeningen og Nasjonalbiblioteket.

Einarsson gir inntrykk av at alle deler av den anbefalte modellen faller i grus med Kulturrådets vedtak. Det stemmer ikke. Så sant rettigheter er avklart med forfatter og forlag, er det ingenting i veien for at bibliotekene oppretter en såkalt klikkmodell der biblioteket betaler per utlån. Einarsson skriver at «oppfordringen i den anbefalte modellen om at alle titler som er kjøpt inn via innkjøpsordningen fra opprettelsen i 1965 bør gjøres tilgjengelig i klikkmodellen faller også bort». Hva begrunner han denne påstanden med?  Vi har ikke sett at Nasjonalbiblioteket har trukket tilbake denne oppfordringen. Einarsson skriver at Kulturrådets vedtak fører til at innkjøpsordningsbøkene fra 2013 og 2014 ikke vil kunne gjøres tilgjengelig i klikkmodell fra nyttår. Det kan de selvfølgelig hvis forlagene og bibliotekene ønsker det, og hvis forlagene har avklart rettighetsoverdragelse med forfatter for slik lisensiering.

Også Forfatterforeningen ønsker å bidra konstruktivt til en god e-utlånsmodell. Informasjon silt gjennom den ene partens filter utgjør ikke hele bildet. Foreløpig sitter ikke forlagene på rettigheter til lisensiering av e-bøker til bibliotek i de anbefalte modellene. Men Forfatterforeningen ønsker en avtale på plass som åpner for flere ulike modeller for e-utlån og som ikke låser bøkene våre til anbefalte modeller som ingen er pålagt å følge.

Den anbefalte modellen Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen ivrer for er ikke en garantist for et bredt utvalg av e-bøker i biblioteket. Selv om Kulturrådet hadde støttet modellen også for innkjøpsordningsbøkene, ville bibliotek, forlag og forfattere av ulike grunner ganske sikkert ha gått inn for flere ulike modeller.  I Kulturrådets vedtak ligger det spennende ideer for hvordan bibliotekene, gjennom innkjøpsordningen, kan bygge en bred e-boksamling. Forfatterforeningen ser Kulturrådets forslag som godt så lenge det følges av en økning i vederlag til forfatter og forlag. Om deres forslag lar seg gjennomføre er nå opp til bevilgende myndigheter.

Det gode med Nasjonalbibliotekets modell, er at den har ført tenkning og diskusjon rundt e-bokutlån flere hakk fremover. Men det er ikke slik at e-bokutlån i bibliotek står og faller med den anbefalte modellen. Kulturrådet har tenkt sitt og falt ned på en annen modell for e-bøker i innkjøpsordningene. Forfatterforeningen forventer at Forleggerforeningen ikke låser seg til en anbefalt modell, men arbeider konstruktivt for å finne gode løsninger for lesere, bibliotek og rettighetshavere.

 

Sigmund Løvåsen, leder i Den norske Forfatterforening