Aktuelt

Møt rådskandidat Steinar Opstad

Om Steinar Opstad skriver valgkomiteen:  Steinar Opstad er fødd i 1971, busett i Oslo. Han er poet, og debuterte i 1996 med Tavler og bud….

steinar_opstad_foto_rolf_m_aagaard

Om Steinar Opstad skriver valgkomiteen: 

Steinar Opstad er fødd i 1971, busett i Oslo. Han er poet, og debuterte i 1996 med Tavler og bud. Til saman har han utgitt åtte diktsamlingar, og blitt tildelt ei rekke prisar, mellom anna Tarjei Vesaas debutantpris, Sultprisen og Aschehougprisen. Han arbeider også litterært som essayist, gjendiktar og som formidlar av poesi gjennom diktutval og antologiar. Opstad har vore medlem av Det litterære råd sidan 2015.

 

Steinar utkommer på Kolon forlag. 

Ved siden av sitt virke som lyriker arbeider han også med poesiformidling. Ikke minst trekker mange frem hans innsats for å spre interesse for og kunnskap om lyrikken. 

Siden 2015 har han sittet i Det litterære råd. 

– Jeg opplever at mitt mandat som rådsmedlem er å utøve et lesningens skjønn på en forsvarlig måte, det vil si å stille meg åpen for ulike litterære uttrykk og tradisjoner, også dem som i utgangspunktet er meg fremmed, sier Steinar. – Jeg må legge bort egen poetikk og skjelne ut fra andre kriterier –  selv om det er helt uunngåelig å ikke være subjektiv i sine lesninger.

Videre sier han: 

– Det er viktig å lese selvstendig og uavhengig av rådende eller etablerte oppfatninger. Min oppgave er også å søke i randsonene, å oppdage forfatterskap som kanskje ikke har fått så mye plass i den litterære offentligheten så langt. Det er et privilegium å få kunne gjøre slike oppdagelser.

Han vokste opp på en bondegård på Gjein i Stokke kommune i Vestfold. Han studerte tysk, religionshistorie og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Han gikk på Vestlandske skrivekunstakademi 1990–1991. 

  • Les denne bloggomtalen fra 2014 om Verdens poesidag og Steinar Opstad: https://linesbibliotek.wordpress.com/2014/03/24/en-forsinket-feiring-av-verdens-poesidag-to-dikt-av-steinar-opstad/

Hans dikt handler ofte om tro og tvil, ensomhet og utenforskap, like mye som lengselen etter fellesskap og tilhørighet. Diktningen vitner om en levende skrift og en brennende tro på poesien. Ved siden av bibelske motiver står familierelasjonar, natur og eksistensielle spørsmål sentralt i Steinars diktning. 

Store Norske Leksikon skriver om Opstads dikt at de er «sterkt ekspressive, med mange bibelallusjoner og forholdet til en streng far som et hovedmotiv. Samlingen Den alminnelige (1998) er mer metapoetisk orientert, mens religion, familie og skrift danner en tematisk enhet i Analfabetisk (2000) som understøtter bildet av Opstad som en av våre mest lovende lyrikere, noe han bekrefter i senere samlinger.»  

  • Hør Steinar i NRKs Diktafon: https://radio.nrk.no/serie/diktafon
  • Les intervjuet med Steinar her på DnFs nettsted: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/se-og-tilgodese

Priser: 

1996: Tarjei Vesaas’ debutantpris
2001: Bjørnsonstipendiet
2001: Anders Jahres Juniorpris
2002: Den norske Lyrikklubbens pris
2003: Aschehougprisen
2006: Sultprisen
2006: Stokke kommunes kulturpris
2007: Rolf Jacobsens lyrikkpris
2015: Wildenveys poesipris
2016 Vestfolds Litteraturpris

Bibliografi

1996: Tavler og bud – dikt
1998: Den alminnelige – dikt
2000: Analfabetisk – dikt
2002: Synsverk – dikt
2005: Samle øksene inn for kvelden – dikt
2006: Det jeg synger om er enkelt – dikt i utvalg
2009: Avhymninger – dikt
2012: Himmelretninger. Essays om dikt og diktning
2013: Å, høye dag – dikt
2015: Kjærlighetstapene – dikt

Antologier

1999: Mykt glass – dikt i utvalg, Cecilie Løveid, (red. Steinar Opstad)
2003: Men sannheten kom som et dikt – 13 poesier (red.). Antologi over norsk samtidslyrikk
2016: Arbeid og drøm – dikt 1996-2016