Møte mellom DnF og Kulturdepartementet

I et møte mellom Forfatterforeningen og Kulturdepartementet forsikret kulturminister Linda Hofstad Helleland at det videre arbeidet om stipendstrukturen, kunstnermeldingen og Norge som hovedland i Frankfurt…

heidi_og_linda

I et møte mellom Forfatterforeningen og Kulturdepartementet forsikret kulturminister Linda Hofstad Helleland at det videre arbeidet om stipendstrukturen, kunstnermeldingen og Norge som hovedland i Frankfurt skal skje i dialog med kunstnerne.

Møtet mellom DnFs leder Heidi Marie Kriznik og DnFs generalsekretær Mette Møller og Kulturdepartementets statsråd Helleland og statssekretær Bård Folke Fredriksen fant sted onsdag 20. desember. Med fra departementet var også Nina Børge Ask og  Bernt Martin Schjerven. 

På agendaen sto endringene i stipendstrukturen, kunstnermeldingen, og Norge som hovedland på bokmessa i Frankfurt 2019.

Arbeidet med den nylig annonserte kunstnermeldingen gjør at mange foreslåtte endringer blir satt på vent.

DnF fikk spille inn hva vi var mest bekymret for vedrørende de foreslåtte endringene i stipendforvaltningen. Vi trakk da frem blant annet oppnevning versus innstilling av stipendkomiteer samt sammenslåing av stipendkomiteer – som nå er flyttet fra kunstnerne til Utvalget for Statens kunstnerstipend. 

Helleland forsikret at det videre arbeidet skal skje i dialog med kunstnerfeltet.

Da DnF tok opp den manglende lønnsreformen for de langvarige stipendene, forsikret Helleland og Schjerven om at dette skal ses på snarlig. Schjerven viste også til merknaden til statsbudsjettet fra Familie- og kulturkomiteen: «Departementet får i oppdrag å endre forskriften slik at midlene går til å styrke de langvarige stipendene».

Kulturminister Helleland trakk fram hvor viktig det er at Norge som hovedland i Frankfurt 2019 får utvidet betydning, og gjør en forskjell både før og ikke minst etter Frankfurt 2019.

Kulturministeren ønsker å samarbeide med Forfatterforeningen frem mot bokmessa i Frankfurt 2019.

Forfatterforeningen takker for møtet!