Møte om tvisten med Filmforbundet

Filmforbundets advokat beklaget at avtalen kunne tolkes på denne måten da det ikke var deres intensjon. Han ønsket en gjennomgang av avtalen med kringkasterne for…

avtale

Filmforbundets advokat beklaget at avtalen kunne tolkes på denne måten da det ikke var deres intensjon. Han ønsket en gjennomgang av avtalen med kringkasterne for å klargjøre at avtalen bare binder Filmforbundets medlemmer.

Dette er viktig: Det betyr at om du ikke har signert en forvaltningsavtale med Filmforbundet, dvs. ikke er medlem der, så er du heller ikke omfattet av avtalen selv om ordlyden kan tyde på det motsatte.

Rettighetssituasjonen for manusforfattere som enten er uorganiserte eller medlem både i Dramatikerforbundet og Filmforbundet, er foreløpig uklar. Vi jobber for at manusrettigheter fortsatt skal forvaltes av Dramatikerforbundet som fagforbund.

Vi opprettholder vår advarsel mot å overføre litterære rettigheter til Filmforbundet.