Myteknuser’n: ”Fastpris = høy pris”

I en ny serie skal vi se nærmere på endel av mytene som knytter seg til bokmarkedet. I dag ser vi på påstanden om at…

Myteknuser'n

I en ny serie skal vi se nærmere på endel av mytene som knytter seg til bokmarkedet. I dag ser vi på påstanden om at fastpris nødvendigvis betyr høy pris.
I Norge har vi i dag fastpris på bøker. Det betyr at forlag har rett til å bestemme utsalgsprisen for ei ny bok. Fastprisperioden varer fra boka blir gitt ut og fram til 1. mai året etter. Mange hevder dette fører til høyere bokpriser. Feil. Det er et kjennetegn ved overgang fra fastpris- til friprismarked at godtselgende bøker blir billigere, mens resten av bøkene blir prisa høyere. Gjennomsnittsprisen blir altså uforandra eller går opp i et friprismarked. Den økte prisforskjellen på ulike bøker vil da dreie boksalget enda mer over til noen få, allerede godtselgende, titler.