Nå er forfatternes egne lydbøker her!

I fjor mottok Forfatterforeningen støtte fra Kulturdepartementet til et pilotprosjekt der målsettingen er å gå opp løypa for forfattere som selv vil produserer og utgi…

lydbok

I fjor mottok Forfatterforeningen støtte fra Kulturdepartementet til et pilotprosjekt der målsettingen er å gå opp løypa for forfattere som selv vil produserer og utgi sine egne lydbøker.

  • Les mer om prosjektet her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/utlysning-pilotprosjekt-lydbok#.Wjt0At_ia70

Det er en relativt liten andel norske bøker som gis ut som lydbøker. Dermed sitter mange forfattere selv på rettigheter til lydbokutgivelse. Det er sterk vekst i lydboksalget og ny teknologi gjør det enklere og billigere å produsere og selge lydbøker.

I oktober møttes Espen Haavardsholm, Torild Wardenær, Ingvild Burkey, Enes Topalovic, Knut Ødegård og Angela Hagen til to dagers samling i Oslo. Forfatterne fikk opplesningskurs ved skuespiller Trine Wiggen før de gikk i studio, i tillegg til seminar om ulike salgskanaler og hva som kreves for å kunne legge ei lydbok ut for salg.

Nå ligger de fire første utgivelsene ute for salg hos ebok.no

https://ebok.no/lydbok/mork-bil-bak-og-andre-noveller_angela-hagen/

https://ebok.no/lydbok/missa_knut-odegard/

https://ebok.no/lydbok/forlop_torild-wardenaer/

https://ebok.no/lydbok/bankingen-fra-graven_enes-topalovic/

Videre vil flere salgskanaler testes ut. Prosjektet vil munne ut i en manual for forfattere som ønsker å produsere og utgi egne lydbøker.

– Lydbokmarkedet er i vekst, prisen for produksjon og distribusjon av lydbøker har falt kraftig med overgangen fra CD til lydfiler, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik. – Det er bra om mange flere enn i dag kan utnytte rettigheter de allerede sitter på og få større kontroll over egne verk. Så jeg vil oppfordre forfattere til å gripe sjansen til å selv å spille inn og utgi sine egne lydbøker, det vil gi boka et lenger liv, bidra til mangfold av titler for leserne, og også, ikke minst gi forfatteren en større andel av bokkrona. Forfattere, grip sjansen! 

– Eg har foreløpig berre lagt lydboka ut på ebok.no, skal prøve meg på bokbasen snart, sier Angela Hagen, en av forfatterne som deltok. – Mi erfaring er at dette gjekk ganske greitt. Litt mange steg å komme gjennom første gonga, men alt i alt overkommeleg. Det er nok ein fordel å kunne litt om filtypar og filbehandling, som til dømes å pakke eller komprimere ei fil viss ho er for stor. Slikt er jo enkelt når ein veit korleis ein gjer det, men vanskeleg viss ein ikkje har vore borti det. Eg las ein plass at ebok.no gjer manuell kontroll av bøkene før dei blir lagt ut, og det er jo fint, men eg fekk ikkje noko melding før ho plutseleg låg ute. Sakna moglegheit for førehandsvisning eller godkjenning, for det var først då ho låg ute eg såg kva eg ville endre på. Det gjekk greitt å endre – same prosedyre.