Nå får du royalty for bruktsalget av bøkene dine

For første gang utbetales nå en andel av inntektene fra bruktsalg direkte til forfattere. – Bookis er først i verden med å gjøre dette, sier daglig leder i Bookis, Arne-Morten Willumsen.

Sjekk om du har utestående honorar her: https://bookis.com/no/b/forfatterbutikk Følg anvisningene for å opprette bruker og fylle ut all forfatterinformasjon.

Bookis lanserte i november 2020 en løsning som gir både selgere og kjøpere av brukte bøker anledning til å støtte forfatterne med royalty. Nå skal pengene for første gang utbetales. Forfatteren logger seg inn på Bookis og identifiserer seg med Bankid for å få tilgang til pengene sine.

– Tilbakemeldinger fra våre kunder forteller oss at dette er noe mange vil glede seg over. Det vil gi en ekstra motivasjon til å kjøpe og selge brukt. Vi har tro på at brukerne der ute velger å gi royalty. Forholdet mellom leser og forfatter er den sterkeste relasjonen i bokbransjen, sier Arne-Morten Willumsen.

Willumsen, som er en av to gründere av Bookis, mener det er på høy tid at forfattere får en andel av bruktsalget.

– Verden tåler helt enkelt ikke at vi bruker naturressursene i det tempoet vi gjør i dag. Det er naivt å tro at bøker faller utenom vårt høye forbruk, og vi må inkludere bokbransjen i det sirkulære kretsløpet, sier han.

Willumsen er opptatt av å skape et system hvor det skal være like attraktivt for en forfatter å selge en brukt bok som en ny.

– Vi har tro på at det vi nå gjør er et stort steg på veien for å bidra til en sirkulær inntjeningsmodell for forfattere. Vi håndterer allerede tusenvis av utbetalinger til selgere månedlig, og vår løsning for forfattere bygger bare videre på en allerede trygg og enkel løsning.

Bookis som ble etablert i 2017 har hatt en voldsom vekst gjennom de siste to årene. Per september 2021 ligger det 1.1 millioner brukte bøker ute til salgs på Bookis.no. Bare i august omsatte Bookis for 11 millioner kroner.

– Tallene har egentlig vært gode hele veien, men nå på sensommeren har det vært spesielt bra. Vi er helt overbeviste om at folk gjerne kjøper brukte bøker, men at det dessverre ikke har vært tilgjengelig nok. Når folk får øynene opp for praktiske løsninger, så vokser markedet av seg selv på grunn av en allerede eksisterende etterspørsel, sier Willumsen.

Han synes det er rart at ingen har valgt å kommersialisere salg av brukte bøker i en større skala før nå.

– Nå har salg av brukte bøker på en digital plattform kommet for å bli, og jeg håper jo at også forlagene og andre aktører etter hvert får opp øynene for verdien av en sirkulær bokbransje. Men det å gi royalty på brukte bøker er ikke det eneste området Bookis utfordrer på. – Vårt grunnleggende syn er at det er forfatterne og leserne som skaper verdiene i bokbransjen.

Forlagene spiller selvfølgelig en grunnleggende viktig rolle, men de har dessverre blitt sinke for litterært mangfold, sier Willumsen. Han mener digitalisering og teknologiutvikling har gjort det betydelig enklere å være både forlag og forfatter.

– Trenden er likevel at forlagene ved skanse etter skanse tviholder på etablerte strukturer, forretningsmodeller og inntektsfordeling. Det er synd! – Vi i Bookis ønsker å utfordre på flere områder. Det viktigste er selvfølgelig ideen om å selge brukte bøker, noe forlagene ikke synes å være opptatt av, men vi har også inngått samarbeidsavtale med BoldBooks som er Norges største og viktigste aktør innen indielitteratur. I 2019 etablerte vi forfatterkonkurransen Ulest for å fremme forfattere som ikke allerede ligger på topp på salgslistene. Vi har nå etablert ordninger for å sikre royalties ved salg av brukte bøker. Og det kommer mer, lover Arne-Morten Willumsen.