Vil du på turné i Den kulturelle skolesekken?

Nå kan du melde inn ditt forslag i Kulturtankens søknadsportal.
Søknadsfrist er 1.oktober.

Søknaden gjelder for skoleåret 2024/2025.

Kulturtanken har nå åpnet søknadsportalen. Her melder du inn ditt programforslag. Husk at du også kan reaktivere tidligere søknader og at du må velge hvilke fylker eller kommuner du ønsker å stille deg til disposisjon for.

Den kulturelle skolesekken bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter, speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Ønsker du hjelp til søknaden eller arbeidet med den litterære produksjonen din, kan Norsk Forfattersentrum hjelpe deg.

Ta kontakt hvis du ønsker hjelp.
Kontaktinformasjon til avdelingskontorene finner du her!

Har du spørsmål knyttet til selve søknadsportalen?
‍Sjekk Kulturtankens side med ofte stilte spørsmål!‍