Når forfattere forlater sitt forlag (III): Jan Ove Ekeberg

– Hvilke forlag har du tidligere vært på og hvor er du nå?  – Gyldendal er mitt sjette forlag (!). Kanskje er det mange, jeg…

ekeberg-jan-ove_-_1

– Hvilke forlag har du tidligere vært på og hvor er du nå? 

– Gyldendal er mitt sjette forlag (!). Kanskje er det mange, jeg vet ikke? Men jeg har altså utgitt i kronologisk rekkefølge på Tiden, Aschehoug, Kagge, Stenersen og Juritzen, før Gyldendal. Det er blitt 6 forlag på 11 bøker over en periode på 20 år. Seks av utgivelsene er dokumentarer/biografier, fire er skjønnlitterære og i tillegg en barnebok.

–  Hvorfor valgte du å bytte forlag?

– Jeg tenker ikke at jeg har «byttet» forlag. Det er mer som jeg nå  har «delt» utgivelsene mellom to forlag. I år utgir jeg på begge forlagene. På Juritzen er barneboken «Vilja Vikingjente. "De røde bjørnene» alt utkommet og det er skrevet kontrakt på ytterligere to bøker i Vilja-serien som kommer senere i år. «Den barmhjertige terroristen», karakterisert av de som er eksperter på sånt som en thrillerlignende krim, utkom på Gyldendal 15. januar.

– Hva er erfaringene dine?

– Erfaringene med å dele seg på to forlag er foreløpig utelukkende positive. Jeg har et utmerket forhold til mitt «gamle» forlag og alle mine venner på Juritzen. Samtidig som jeg er blitt svært generøst mottatt på mitt «nye» forlag, Gyldendal.

 

– Er det et rent praktiskt, forretningsmessig bytte – eller føles det litt som å slå opp med gamlekjæresten og bli sammen med en ny og spennende partner?

–  Det er flere grunner til at «Den barmhjertige terroristen» ble utgitt på Gyldendal. Men i sum må alle disse grunnene sies å være mest av praktisk karakter. Manuset var i spill i en periode, flere viste interesse av ulik grad og det endte altså med Gyldendal. Men når det først skjedde at jeg bestemte meg for å utgi på et nytt forlag, kan det sammenlignes med det bildet du antyder, men kanskje mer som å få en ny venn, eller enda bedre: nye venner.

– Mange vektlegger andre forlags markedskompetanse. Men hva med å forlate en redaktør du kanskje er fornøyd med å få en ny redaktør du ikke kjenner?

– For meg er redaktøren avgjørende, og langt viktigere enn antatt dyktighet i salg. Og enten er de aller fleste norske forlagsredaktører sabla gode, hvilket jeg ikke ser bort fra, eller så har jeg vært spesielt heldig. Jeg er særdeles godt fornøyd med de to redaktørene jeg har i Juritzen, voksen- og barnebokredaktør, og min «nye» redaktør i Gyldendal, Morten Moi kan jeg nesten ikke få fullrost.

– Andre ting du vil trekke frem? 

– Min erfaring etter mange forlag er at det i liten grad er en «mal» for hvordan forlagene arbeider. I mitt arbeid som økonomijournalist ser jeg jo hvordan bransjer veves sammen og det oppstår en «bransjestandard», for drift, ledelse og også på arbeidstakersiden. Det er få spor av dette i forlagsbransjen. Forlagsbransjen synes å være mer personavhengig og individuelt organisert. Det betyr nok at ikke alle norske forlag er like godt rustet til å overleve de store forandringene hele bokbransjen er inne i. Med tanke på at DnF er en lukket forening ville alle sider av denne bransjen være sterkt preget av at alle er sin egen lykkes smed i den krevende tiden vi er inne i.