Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

– Vi vil løfte frem biblioteket som kunnskapsarena, med sikte på å skape flere lesere, gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige og enda mer brukt. Å…

bibliotek2

– Vi vil løfte frem biblioteket som kunnskapsarena, med sikte på å skape flere lesere, gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige og enda mer brukt. Å styrke tilgang og formidling av kunnskapskildene blir en motkraft til spredning av falske nyheter, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Regjeringen ønsker at biblioteket skal være et naturlig sted å henvende seg for den som ønsker å skille mellom ekte og falske nyheter, mellom gode og dårlige kunnskapskilder. Bibliotekene er viktige for demokrati og dannelse.

Den forrige bibliotekstrategien fra 2015-2018 etablerte folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for debatt. I strategien for 2020-2023 legges det vekt på en helhetlig politikk der folkebibliotek, skolebibliotek og universitets- og høyskolebibliotek sees i sammenheng. Det handler både om formidling, samarbeid og infrastruktur.

– På skolebibliotekene kan elever både få tilgang til informasjon og opplevelser, men også styrke lesegleden og nysgjerrigheten. Skolebibliotekene spiller en viktig rolle i skolen, og med den nye bibliotekstrategien legger vi et godt grunnlag for at den kunnskapen som er samlet i bibliotekene når frem til enda flere elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen tar flere grep for å gjøre det lettere og bedre for folk å bruke bibliotekene. Noen av tiltakene i strategien:

         Støtte til aktiv formidling av mangfoldet i samlingene, der man også skal ut av bibliotekrommet og nå ut til nye grupper.

         Det skal bli enklere for folk å søke etter både digitalt og analogt materiale i samlingene.

         Nasjonalbiblioteket skal levere fellestjenester som avlaster lokalbibliotekene slik at de får mer tid til publikumsrettet arbeid.

Nasjonalbiblioteket blir en sentral aktør i gjennomføringen av bibliotekstrategien.

– Den nye bibliotekstrategien vil være et viktig verktøy for bibliotekene i arbeidet med formidling av litteratur og kunnskap i årene framover. Målet vårt er at når strategiperioden er gjennomført, skal en enda større del av befolkningen oppfatte bibliotekene som relevante og viktige for seg, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.