Aktuelt

Nasjonalbiblioteket får 3 millioner kroner til integrering

Tildelingen er en oppfølging av Integreringsmeldingen (Meld St 30 (2015-2016). Regjeringen legger med dette til rette for at kulturinstitusjoner og kulturaktiviteter bidrar til økt inkludering…

nasjonalbiblioteket_oslo

Tildelingen er en oppfølging av Integreringsmeldingen (Meld St 30 (2015-2016). Regjeringen legger med dette til rette for at kulturinstitusjoner og kulturaktiviteter bidrar til økt inkludering i kunst- og kulturlivet.
    – Kunst- og kulturlivet spiller en viktig rolle i å forme Norge. Gjennom denne tildelingen vil vi støtte opp under initiativene fra kunst- og kulturinstitusjoner for å skape et inkluderende samfunn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
    Innspillene til hvilke tiltak som skal gjennomføres har kommet fra institusjonene selv. Blant annet gjennom et innspillsmøte i fjor høst.
    – Norske kulturinstitusjoner fra museer og bibliotek til teatre, musikkscener og gallerier er viktige møteplasser og har i mange år virket som brobyggere mellom ulike befolkningsgrupper og som fellesarenaer for kultur og historieformidling. Jeg er glad for at vi nå kan bidra til å realisere prosjekter over hele landet der flyktninger og innvandrere er inkludert i både planlegging og gjennomføring, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland
 

Øvrige tildelinger:
    Hålogaland teater i Tromsø: 600.000 kroner til deres migrasjonsprosjekt om forflytning.
    Dansens Hus: 600 000 kroner til prosjektet #urbanyoungandnew
    Kilden konsert og teaterhus: 300.000 kroner til turnevirksomhet med forestillingen Anne Franks barn.
    Ryfylkemuseet: 300.000 kroner til Dialogprosjektet Barn i bygda. 
    Oslo Museum, avdeling Interkulturelt Museum, 700.000 kroner til oppstart av sysselsetting av asylsøkere og flyktninger gjennom Kulturkafe.
    Perspektivet Museum (PEM) 300.000 kroner til PEMs arbeid med å formidle og utvikle kunnskap som basis forforståelse for sammenhenger i tilværelsen, skape toleranse for kulturelt mangfold og bidra med alternative perspektiver på kultur og samfunn
    Kode Kunstmuseene i Bergen: 700.000 kroner til Kodes outreach program som er rettet spesielt mot flyktninger og asylsøkere.
    Den Norske Opera &Ballett: 300.000 kroner til å styrke samarbeid og samproduksjon med minoritetsinitierte og flerkulturelle aktører.
    Stavanger Symfoniorkester: 200.000 kroner til videre arbeid med formidling til flyktninger, asylmottak og andre flerkulturelle miljøer.