NAV-språket

"Dulgt tenkande – dulgt sagt", sier NRK Kulturnytts journalist som innledning til en sak som handler om språkbruk i norske administrasjoner. Hun spør om det er dette som er grunnen til at mange opplever brev, skjemaer og andre dokumenter fra NAV som vanskelige å forstå. Men nei, hevder NAV, det handler bare om kultur og rutine, om at byråkratene gjerne kommer fra statsvitenskapsutdannelse på unversitetet, og har fått naturalisert et mindre folkelig og mer akademisk språk.

"Dulgt tenkande – dulgt sagt", sier NRK Kulturnytts journalist som innledning til en sak som handler om språkbruk i norske administrasjoner. Hun spør om det er dette som er grunnen til at mange opplever brev, skjemaer og andre dokumenter fra NAV som vanskelige å forstå. Men nei, hevder NAV, det handler bare om kultur og rutine, om at byråkratene gjerne kommer fra statsvitenskapsutdannelse på unversitetet, og har fått naturalisert et mindre folkelig og mer akademisk språk. Men nå skal statlige instanser som NAV lære av amerikansk byråkratispråk som etter sigende er enklere. Ansatte skal kurses i formilding, og skjema skal endres. Det kommer til å koste litt. Men skal man tro amerikanerne, vil det lønne seg i lengden. 

 

– Hvis brukere ikke forstår skjema som de fyller inn, vil de gjøre det feil, og det vil ta flere runder og større ressurser, sier den amerikanske eksperten gjennom NRK. Selv en NAV-jurist som er intervjuet, som har mange års erfaring innenfor staten, opplever å ikke skjønne alle skjema.