NBU, NDF og NO anker til voldgift og saksøker Forfatterforeningen og Forfatterforbundet

Kulturdepartementet godkjente Forfatterforbundets forhandlingsrett til bibliotekvederlag 4. februar 2019. Siden da har de fem skjønnlitterære organisasjonene forhandlet for å finne frem til en ny fordeling…

vedtak_bibliotekvederlag

Kulturdepartementet godkjente Forfatterforbundets forhandlingsrett til bibliotekvederlag 4. februar 2019. Siden da har de fem skjønnlitterære organisasjonene forhandlet for å finne frem til en ny fordeling av bibliotekvederlaget.

Da det ikke lyktes, gikk fordelingstvisten videre til Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag som 5. august 2020 la frem sitt vedtak. Vedtaket innebærer at Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norske Dramatikeres Forbund (NDF) og Norsk Oversetterforening (NO) hver får 19 %, mot 20 % som de selv har akseptert, mens Forfatterforeningens andel reduseres fra 38,4 % til 32 %, og videre at de resterende 11 % tilkommer Forfatterforbundet. Vedtaket var ikke begrunnet.

Styret i Forfatterforeningen har i tre møter drøftet om vi bør anke Forhandlingsutvalgets vedtak eller ikke. På møtet i dag 10.00-10.45 vedtok styret at Forfatterforeningen bør anke avgjørelsen fordi vi ønsker en prinsipiell begrunnelse for hvordan bibliotekvederlaget bør fordeles.

Fem minutter etter at vi avsluttet dagens møte fikk vi oversendt en stevning. Til vår overraskelse har Norske barne- og ungdomsbokforfatter, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening gått sammen om å stevne Forhandlingsutvalgets avgjørelse inn til behandling av voldgift: Våre tre søsterorganisasjoner saksøker Forfatterforeningen og Forfatterforbundet. Hovedkravet er at de tre saksøkerne hver får beholde sine 20 % slik at de til sammen beholder 60 % av den skjønnlitterære potten, mens Forfatterforbundet og Forfatterforeningen skal ha 40 % som de selv må bli enige om fordelingen av seg imellom.

Det er overraskende for oss at NBU, NDF og NO går til voldgift for å beholde drøyt 1,6 prosentpoeng fra tidligere års fordeling, mens Forfatterforeningen etter Forhandlingsutvalgets vedtak må avstå 6,6 prosentpoeng.

Saken går nå videre til voldgiftsbehandling og Forfatterforeningen vil naturligvis forsvare sin nåværende andel av bibliotekvederlaget.